Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Nowe meble i sprzęt komputerowy dla pracowni szkolnych

Od kilka lat prowadzona jest intensywna modernizacja w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży w zakresie poprawy warunków i jakości kształcenia, przede wszystkim zawodowego. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej w ramach projektu „Zawodowo zakręceni” doposażone zostały kolejne pracownie zawodowe.

Projekt w dużej mierze koncentruje się na rozwoju kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli z ZSP w Chełmży w ramach licznych kursów specjalistycznych, zgodnie z hasłem „człowiek to najlepsza inwestycja”. Nie jest to jednak możliwe bez równoległego wsparcia bazy szkolnej, gdyż niezwykle istotne jest to, aby młodzież miała jak najlepsze warunki do nauki i zajęć praktycznych.

Gdy zatem latem 2021 roku - dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wyremontowane zostały pracownie informatyczne oraz logistyczne na II piętrze, poczyniono dalsze inwestycje.  W efekcie, późną jesienią trafiły do szkoły nowe meble (za 90 tys. zł), a na przełomie roku 2021/2022 sprzęt komputerowy (za 536 tys. zł). W większości pojawiły się one właśnie w tych pracowniach, które zostały niedawno wyremontowane.

  • grafiki do artykułu

I tak na przykład pracownia informatyczna przygotowująca do kształcenia w kwalifikacji INF.02 (czyli administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych), zyskała z projektu praktycznie całe wyposażenie, zastępując te dotychczasowe, zaawansowane wiekowo. 12 kompletnych stanowisk do nauki tworzą specjalistyczne stoły monterskie (13 szt., jedno dla nauczyciela), 24 zestawy komputerowe, po dwa na ucznia (jeden jako stacja robocza, drugi dostosowany do pełnienia roli serwera, zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi), wysokiej jakości urządzenia peryferyjne, jak routery, przełączniki programowalne i zarządzalne. Pracownię uzupełnia urządzenie wielofunkcyjne (z możliwością pracy jako serwer wydruku) oraz projektor z ekranem elektrycznym. Uczniowie uczący się w zawodzie technik informatyk mają dzięki temu właściwie warunki do nauki.

Wyróżnia się też pracownia językowa. Zyskała ona nowe meble (jednoosobowe stoliki i krzesła obrotowe dla uczniów), stanowisko dla nauczyciela (laptop), a przede wszystkim monitor interaktywny, czyli nowoczesne, dotykowe urządzenie służące do wyświetlania treści i odtwarzania dźwięku, po którym można też „pisać”. Taka innowacyjna technologia jest dużą pomocą w edukacji szkolnej.

To oczywiście nie koniec inwestycji w ZSP w Chełmży z projektu „Zawodowo zakręceni”, planowane jest m.in. zakup doposażenia do pracowni gastronomicznych i nowej pracowni biologiczno-chemicznej.

Niewątpliwie, pracownie zawodowe, wyposażone w nowe meble i sprzęt dopasowany w dużej mierze do wymagań branży, stanowią obecnie ogromną wartość chełmżyńskiej placówki. W takim miejscu naprawdę warto się uczyć!

galeria zdjęć

  • IMG_3387
  • IMG_3393
  • IMG_3395
  • IMG_3389
  • IMG_3403
  • IMG_3407
  • IMG_3412
  • IMG_3414

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.