Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

POLITYKA JAKOŚCI
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU


Polityka Jakości

Nadrzędnym celem Starostwa Powiatowego w Toruniu jest realizacja potrzeb mieszkańców powiatu oraz profesjonalne świadczenie usług zaspokajających ich wymagania i oczekiwania, co przyczynić się ma do zwiększenia ich zadowolenia jak i umacniania roli Starostwa jako instytucji pełniącej służbę publiczną.

Dla skutecznej realizacji Polityki Jakości wyznacza się następujące cele:

 • budowanie wizerunku Urzędu przyjaznego klientom,
 • podnoszenie jakości świadczonych usług w sposób zapewniający zadowolenie klientów Urzędu,
 • poprawa obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie,
 • podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności pracowników,
 • poprawa efektywności pracy pracowników Urzędu,
 • zapewnienie otwartej polityki informacyjnej Urzędu,
 • doskonalenie warunków organizacyjnych i technicznych Urzędu oraz zapewnienie odpowiednich kadr.

 Ustalone cele Polityki Jakości będą realizowane poprzez:

 • szybkie, terminowe, zgodne z prawem, staranne i życzliwe załatwianie spraw,
 • skuteczne wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i dokształcania,
 • wprowadzenie systemu motywacji finansowej i pozafinansowej oraz podnoszenie świadomości pracowników o ciążącej na nich odpowiedzialności,
 • skuteczne wdrażanie koncepcji e-Urzędu,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 • wprowadzenie, utrzymywanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością określonego normą PN EN ISO 9001:2009.

 Polityka Jakości została zakomunikowana i jest powszechnie dostępna.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.