Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Tomasz Krasicki

Tomasz Krasicki – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej

Urodzony w  1978 r., zamieszkały w Czernikowie. Pracuje w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu, członek Czernikowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury
i Sportu „Czyż-Nie” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe.

 

  • Agnieszka Kwaśniak

Agnieszka Kwaśniak – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej

Urodzona w 1974 r., zamieszkała w Nawrze, gm. Chełmża. Wiceprezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Chełmży, członek Rady Parafialnej oraz Rady Sołeckiej. Kobieta o wielkim sercu, która z chęcią niesie pomoc drugiej osobie.

Kochająca mama, cały swój czas poświęca synowi, który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Wspólnie z synem uwielbia chodzić na spacery, w wolnym czasie uprawia ogród, który jest jej wielką pasją. Miłośniczka dobrych książek i wycieczek rowerowych.

  • Adam Lubiński

Adam Lubiński – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej

Urodzony w 1972 roku, zamieszkały w Toruniu, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Górsku, od 2012 roku działa w Zarządzie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” Górsk. Drugą kadencję pełni funkcję Przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Interesuje się sportem oraz historią II wojny światowej.

 

  • Marek Nicewicz

Marek Nicewicz – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej

Urodzony w 1971 r. w Toruniu, zamieszkały w Krobi, gm. Lubicz. Od 2012 roku Prezes Klubu Sportowego Krobia, inicjator wielu imprez sportowych i rekreacyjnych dla lokalnej społeczności, miłośnik sportu i rekreacji.

 

 

  • Agnieszka Janiaczyk - Dąbrowska

Agnieszka Janiaczyk – Dąbrowska – Przedstawiciel Zarządu Powiatu Toruńskiego

Urodzona w 1972 r., zamieszkała w Brzeźnie, gm. Lubicz. Pracuje w Ośrodku Doradztwa Rolniczego. W ODR zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych dla rolników i przedsiębiorców w ramach PROW 2007-2013. Dodatkowo zajmuje się rachunkowością rolną FADN. Ukończyła Akademię Techniczno – Rolniczą w Olsztynie. Do Rady Powiatu wybrana po raz drugi. W IV kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Obecnie pełni funkcję nieetatowego członka Zarządu.

W Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego zasiada po raz  drugi. Obecnie pełni funkcję sekretarza.

  • Andrzej Siemianowski

Andrzej Siemianowski – Przedstawiciel Zarządu Powiatu Toruńskiego – Wicestarosta

Urodzony w 1953 r., zamieszkały w Jedwabnie, gm. Lubicz. Wykształcenie wyższe. Ukończone studia podyplomowe z zakresu administracji. Pełnił funkcję Kujawsko - Pomorskiego Wicekuratora Oświaty. Do Rady Powiatu wybrany po raz trzeci. W IV kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Obecnie pełni funkcję Wicestarosty Toruńskiego. 

  • Agnieszka Jankierska - Wojda

Agnieszka Jankierska – Wojda – Przedstawiciel Rady Powiatu Toruńskiego

Urodzona w 1981 r., zamieszkała w Turznie, gm. Łysomice. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania. Pracuje w Urzędzie Gminy w Łysomicach, gdzie zajmuje się oświatą, kulturą i promocją gminy oraz pozyskiwaniem środków z UE. Działa również w wielu organizacjach pozarządowych. Do Rady Powiatu wybrana po raz drugi. W IV oraz V kadencji Rady pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

W Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego zasiada po raz  drugi. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej.

  • Mirosława Kłosińska

Mirosława Kłosińska – Przedstawiciel Rady Powiatu Toruńskiego

Urodzona w 1972 r., zamieszkała w Obrowie. Wykształcenie wyższe. Pracuje w Urzędzie Gminy w Obrowie na stanowisku Sekretarza Gminy. Jej pasje to hodowla kwiatów oraz pomoc i służenie drugiemu człowiekowi. W Radzie Powiatu zasiada już drugą  kadencję. W IV Kadencji była Wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów. W obecnej kadencji Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Toruńskiego.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.