Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

HERB I FLAGA POWIATU TORUŃSKIEGO

  • Herb Powiatu Toruńskiego
Na sesji w dniu 6 marca 2002 r. Rada Powiatu ustanowiła herb, flagę i wzory pieczęci Powiatu Toruńskiego.

Herb - w polu czerwonym znajduje się wizerunek orła srebrnego z koroną na szyi i ramieniem zbrojnym w srebrną szablę, wyrastającym z barku; dziób, język i szpony o barwie złotej.

  • -
Flaga - ma postać płata składającego się z trzech niejednakowej szerokości pionowych słupów: czerwonego, żółtego i czerwonego, w proporcjach: 2:8, 4:8, 2:8. Na środku płata żółtego umieszczony jest herb Powiatu Toruńskiego. Stosunek szerokości do długości flagi wynosi 5:8.
Opracowaniem projektu herbu i flagi zajęli się pracownicy UMK w Toruniu biorąc pod uwagę zasady tworzenia symboli heraldycznych i uwarunkowanie historyczne ziem powiatu toruńskiego. Autorzy projektu herbu: -dr Jan Wroniszewski -dr Andrzej Mikulski Opracowanie graficzne: -Lech Tadeusz Karczewski Jaka jest historia tego herbu? Otóż wywodzi się on od herbu wielkich mistrzów krzyżackich, gdzie na polu srebrnym umieszczony był czarny orzeł cesarski. Tenże właśnie orzeł stał się podstawą do nadania przez króla Kazimierza Jagiellończyka herbu nowo przyłączonej prowincji – Prusom Królewskim (w tym również województwu chełmińskiemu). Orzeł otrzymał na szyję koronę Jagiellonów i rękę zbrojną w miecz. Korona na szyi miała symbolizować podległość prowincji Królestwu Polskiemu, a ręka zbrojna była zapożyczeniem z herbu Jagiellonów. Herb z orłem początkowo czarnym na przełomie XVI i XVII wieku zaczął pojawiać się w wersji bardziej spolszczonej, jako orzeł srebrny w polu czerwonym, co było wyrazem integracji woj. chełmińskiego z Koroną. Nowy kształt orła nawiązywał bezpośrednio do polskiego orła – herbu polskich królów i Królestwa. Podobną symbolikę – srebrnego orła mieczowego na czerwonym tle – przyjął kilka lat temu sejmik samorządowy w herbie dla istniejącego do końca 1998 roku województwa toruńskiego.
Ekspertyza heraldyczna dla Powiatu Toruńskiego
Projekt herbu i flagi Powiatu Toruńskiego
Opracowanie dr Leszek Zygner, UMK Toruń

W wyniku ostatniej reformy administracyjnej kraju 1 stycznia 1999 r. na mapie Polski pojawił się na nowo powiat ziemski toruński, w którego granicach znajduje się miasto Chełmża oraz osiem gmin wiejskich z ośrodkami w Chełmży, Czernikowie, Lubiczu, Łubiance, Łysomicach, Obrowie, Wielkiej Nieszawce i Złejwsi Wielkiej. Są to więc tereny, należące w przyszłości do trzech graniczących ze sobą regionów historyczno – geograficznych: ziemi chełmińskiej, ziemi dobrzyńskiej i Kujaw, posiadających własną tożsamość kulturową i tradycję samorządową.


Uzupełnienie do opracowania heraldycznego:
„PROJEKT HERBU I FLAGI POWIATU TORUŃSKIEGO”
dr hab. Krzysztof Mikulski
dr Jan Wroniszewski
Instytut Historii i Archiwistyki UMK

W okresie staropolskim (X-XVIII w.) każda ukształtowana historycznie jednostka administracyjna wyższego rzędu (województwo, ziemia) posiadała własny herb, który służył za znak rozpoznawczy dla rycerstwa z danego terytorium podczas wypraw wojennych i był umieszczany na chorągwi danego województwa czy ziemi. Również województwo chełmińskie, do którego należała większość obszaru dzisiejszego powiatu toruńskiego, posiadało taki „znak rozpoznawczy”.
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.