Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Fundusz Inwestycji Lokalnych

Głównym celem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

Pierwsza transza trafiła do każdego powiatu i gminy w Polsce, a kwota wsparcia była wyliczona na bazie liczby mieszkańców. W tej transzy Powiat Toruński otrzymał do wykorzystania kwotę nieco ponad 8 mln 467 tys. zł.

Inwestycje już realizowane przy udziale środków Funduszu to:

  1. Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni – Domu Pomocy Społecznej w Browinie – 195 136 zł
  2. Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach wraz z drogą wewnętrzną i chodnikami – 722 485,54 zł
  3. Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pigży – 453 000 zł

W drugiej transzy Funduszu Inwestycji Lokalnych samorządy stanęły do konkursu o przyznanie środków na konkretne inwestycje. Odpowiednie wnioski Powiat złożył za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na ręce premiera Mateusza Morawieckiego 23 września 2020 r. 9 grudnia tego roku premier ogłosił listę wniosków, które uzyskały wsparcie.

Powiat Toruński znalazł się w gronie samorządów, które otrzymały dotacje na dwie inwestycje.

Pierwszą z nich jest budowa Środowiskowego Domy Samopomocy w Osieku nad Wisłą, na którą pozyskaliśmy 4,5 mln zł. Powierzchnia użytkowa budynku, położonego w malowniczym lesie w pobliżu plaży nad jeziorem w Osieku, wyniesie ok. 1300 m2. W budynku urządzone zostaną m.in. pracownie stolarsko-modelarska, fryzjerska, plastyczna, muzyczna, komputerowa, sale terapeutyczne, stołówka, kuchnia, magazyn, toalety. Źródłem energii grzewczej będzie pompa ciepła. Na budynku zamontowane  zostaną panele fotowoltaiczne.

 

Drugą z inwestycji, którą wesprze Fundusz Inwestycji Lokalnych jest budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół CKU w Gronowie, gdzie dotacja wyniesie 3,5 mln zł. Hala z widownią będzie posiadała pełnowymiarowe pole do gry w koszykówkę i siatkówkę. Hala powiązana będzie z głównym budynkiem szkoły łącznikiem, w którym znajdą się pomieszczenia techniczne, kotłownia, szatnie, toalety, magazyn na sprzęt, sala fitness, siłownia. System ogrzewania będzie w pełni ekologiczny  - zostanie oparty o kaskadowo połączone  pompy ciepła, zaś na dachu hali umieszczona zostanie instalacja fotowoltaiczna Hala funkcjonować będzie przy Zespole Szkół CKU, ale będzie miała charakter ogólnodostępny dla miejscowej ludności.

 

Kolejnym projektem realizowanym ze środków RFIL (100% dofinansowania) jest zadanie p.n. Dom Pomocy Społecznej Browina – infrastruktura, drogi dojazdowe, ogrodzenie, oświetlenie.

Przedmiotem inwestycji jest uporządkowanie infrastruktury budowlanej w Domu Pomocy Społecznej w Browinie polegającej na rozbiórkach obiektów nieużytkowanych przez DPS oraz modernizacja elementów małej architektury.

Uporządkowanie infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej w Browinie polega na rozbiórkach obiektów kubaturowych, zabezpieczeniu ściany budynku w związku z rozbiórką przylegającego do niej garażu oraz rozbiórki nieużytkowanego zbiornika p.poż. łącznie z przebudową kanalizacji deszczowej. Zakres rozbiórki obejmuje także wywóz elementów z rozbiórki na wysypisko wraz z utylizacją.

Rozbudowa elementów małej architektury przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie obejmuje wykonanie następujących robót: ogrodzenie placu gospodarczego z wykonaniem bramy, ogrodzenie terenu z bramą wjazdową północną, wykonanie drogi wewnętrznej z kostki betonowej, wykonanie wjazdu przez rzekę Frybę i dojazdu do posesji prywatnych z kostki betonowej, wykonanie sieci kablowych i oświetlenia terenu, instalacja kamer zewnętrznych i instalacji ochronnych.

Koszt zadania: 814 216,93 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 100%.

 

Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży. 

W trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie nakazów wynikających z ekspertyzy po uwagach Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Obejmuje systemy zabezpieczeń PPOŻ (np. instalacje sygnalizacji pożaru, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, zabezpieczenie ppoż budynków poprzez wydzielenie stref pożarowych, wykonanie niezbędnych prac budowlanych zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się ognia.

Wartość zadania: 546 318 zł.

 

Modernizacja  budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”  w Dobrzejewicach wraz drogą wewnętrzną  i chodnikami.

W ramach umowy wyremontowana i pomalowana została elewacja DPS (2100 metrów kwadratowych elewacji) W trakcie remontu elewacji założone zostały  nowe rynny, położony został nowy cokół wokół budynku, podbitki drewniane nad wejściami do budynku. Łącznik między budynkami zyskał klimatyzację. Odmalowane zostały balustrady balkonowe i poręcze oraz ogrodzenie obiektu. Budynek zyskał nowe podjazdy i schody, wykonane z granitu, a nieużywane schody zostały rozebrane. Wyremontowane zostały również chodniki i drogi wewnętrzne w obrębie obiektu. Teren wokół budynku został uporządkowany m.in. poprzez usunięcie uschniętych oraz chorych drzew i krzewów.

Koszt: 722 485,51 zł.

 

DPS Pigża: modernizacja kuchni. 

Modernizacja kuchni – kompleksowa wymiana wszystkich instalacji (elektryczna, wodno-kanalizacyjna) oraz niezbędnych urządzeń. Doposażenie kuchni w nowe kotły, piec konwekcyjno-parowy, piekarnik konwekcyjny,  wyparzarki, umywalki.  Roboty ogólnobudowlane: wymiana podłóg, wymiana glazury i terakoty, wymiana okien i drzwi. Zakup szaf, regałów, stołów. 

Koszt: 452 999,99 zł.

 

Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie. 

Wykonano wentylację mechaniczną pomieszczeń kuchennych, którą poprzedzono demontażem istniejącej, nieskutecznej wentylacji. Wykonano centralę wentylacyjną. Instalacja zapewnia odzysk ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz. System wentylacji został wyposażony w powietrzną pompę ciepła, którą dostarcza energii do podgrzewania powietrza nawiewanego do systemu wentylacji. 

Koszt 195 135,99 zł.

 

Kolejny nabór wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych został ogłoszony przez Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 9 grudnia 2020 r.  Wnioski składane były od 10 do 28 grudnia 2020 roku.

Powiat Toruński tym razem otrzymał dofinansowanie jednego zadania w wysokości 2 mln zł na utworzenie Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza w Lubiczu Górnym.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.