Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego informuje, że XXXIII Sesja Rady Powiatu Toruńskiego odbędzie się 27 stycznia 2022 roku o godz. 12.00 za opmocą wideokonferencji.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie częściowe z realizacji Powiatowego Programu opieki nad zabytkami dla powiatu toruńskiego na lata 2019-2022.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2022-2028.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2022 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Toruński prawa własności nieruchomości oznaczonych geodezyjnie nr 110/3 o pow. 0,0581 ha i 110/4 o pow. 0,1380 ha.
 11. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
 12. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
 13. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady.

drukuj ()

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.