Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego informuje, że XXIX Sesja Rady Powiatu Toruńskiego odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. o godzinie 12:00 za pomocą wideokonferencji. 

PORZĄDEK OBRAD XXIX SESJI RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

  1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Powiatu.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Powiatu.
  5. Przekazanie sprawozdań z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Toruniu na obszarach powiatu toruńskiego.
  6. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za I półrocze 2021 r.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2026.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łubianka.
  10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chełmża.
  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2021 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz połączenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego w formie dotacji celowej na utrzymanie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach.
  15. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
  16. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
  17. Zamknięcie XXIX Sesji Rady.

drukuj ()

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.