Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • logo RPO WK-P

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu

„Powiatowa Akademia Profesjonalistów”

Program/Poddziałanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Dane finansowe

Wartość projektu: 339 750,00 zł.

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%) - 288 787,50 zł, budżet państwa (10%) – 33 975,00 zł, wkład własny (5%) – 16 987,50 zł.

Okres realizacji projektu

01.01.2017 – 31.10.2017 r.

Zasięg projektu

Szkoły zawodowe prowadzone przez powiat toruński.

 

Opis projektu

Cel

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 90 uczniów z 4 szkół zawodowych prowadzonych przez powiat toruński poprzez zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego w ramach wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych zorganizowanych we współpracy z pracodawcami w okresie do 31.10.2017 r.

Grupa docelowa

Młodzież szkolna ucząca się zawodu w szkołach z terenu powiatu toruńskiego w:

 • Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Chełmży,
 • Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 Specjalnej w Chełmży,
 • Technikum w Gronowie,
 • Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gronowie.

 

Główne działania

W ramach projektu zorganizowane zostaną wysokiej jakości:

 • staże zawodowe dla 60 uczniów technikum w wymiarze 150 godz.;
 • praktyki zawodowe dla 30 uczniów zasadniczych szkół zawodowych w wymiarze 150 godz. (z wyłączeniem pracowników młodocianych).

Uczniowie odbywać będą praktyki lub staże zawodowe u pracodawców:

 • na podstawie przygotowanych dla nich programów,
 • pod kontrolą opiekuna u pracodawcy,
 • otrzymają m.in. odzież roboczą, zwrot kosztów za dojazdy i stypendium za przepracowane 150 godz.

Pracodawcy przyjmą uczniów na staże lub praktyki:

 • dla opiekuna stażysty lub praktykanta zaplanowano refundację części wynagrodzenia,
 • koszty narzędzi i materiałów zużywalnych przez uczniów podczas realizacji staży lub praktyk zostaną częściowo zrefundowane.

 

Planowane wskaźniki realizacji projektu

 • 90 uczniów uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy,
 • 90 uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili umiejętności praktyczne po opuszczeniu programu.
 • 90 uczniów, którzy zostali objęci wsparciem w programie.

 

 • baner o projekcie
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.