Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • herb powiatu toruńskiego

Konsultujemy Program współpracy (…) na rok 2022

Starosta Toruński w dniu 15 października 2021 r. ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Na Państwa opinie, sugestie i uwagi (na formularzu – do pobrania poniżej) czekamy do 26 października br.

 • grafika przedstawiające zebranie

Tworzymy Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego

Do Starosty Toruńskiego wpłynął wniosek od organizacji pozarządowych z terenu powiatu toruńskiego dotyczący powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego. Wobec powyższego Starosta Toruński ogłasza nabór członków do powyższej Rady.
 • Dzień Zdrowia i Aktywności Fizycznej w Krobi (24)

II edycja Dnia Zdrowia i Aktywności Fizycznej w Krobi

W ostatni weekend, 19 września w Krobi odbyła się II edycja Dnia Zdrowia i Aktywności Fizycznej zorganizowany w Krobi wspólnie ze Stowarzyszeniem "Świadomie po Zdrowie" i Powiatem Toruńskim. Oferta wydarzenia była bardzo bogata, skierowana zarówno do dzieci jak i zgromadzonych rodziców.

 • uczestnicy Zjazdu

Jak dobrze było się spotkać…

Po rocznej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną sołtysi, sołtyski, panie z kół gospodyń wiejskich z wszystkich stron powiatu toruńskiego zjechali w niezwykle urokliwe miejsce tuż nad jeziorem Grodno, do Mirakowa. Okazją był powiatowy Zjazd Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich. Spotkania te stały się już tradycją, sołtysi spotkali się już po raz 13. zaś panie z KGW po raz 7. Jak na uroczysty zjazd przystało panie przybyły w strojach charakterystycznych dla swojego koła, niejednokrotnie upiększonych własnoręcznie wykonaną biżuterią.

 

 • logo zjazdu sołtysów

Już jest! Program Zjazdu Sołtysów i KGW

W najbliższy wtorek, 14 września 2021 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Grodno" w Mirakowie odbędzie się jedno z ważniejszych wydarzeń w powiecie toruńskim. W jednym miejscu spotkają się najbardziej aktywni mieszkańcy powiatu toruńskiego - sołtysi i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich na swoim corocznym, a w tym roku XIII już Zjeździe Sołtysów i VII Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu toruńskiego.
 • Logo konkursu "Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego"

Oceniaj razem z nami!

Zapraszamy przedstawiciela organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej wyboru laureata w konkursie „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2020”.
Członek komisji konkursowej otrzyma drogą mailową zaszyfrowane zgłoszenia kandydatek wraz z załącznikami oraz kartę do oceny. Ocena odbywa się w sposób zdalny, indywidualnie – termin i szczegóły oceny przesłane zostaną na adres e-mailowy członka Komisji. Starostwo Powiatowe zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranym kandydatem.
 • 222357436_2882715145282050_1152171193453199460_n

Ekologiczne zajęcia dla dzieci z powiatowym wsparciem

Co roku z budżetu Powiatu Toruńskiego przekazujemy dotacje fundacjom i stowarzyszeniom na realizację publicznych zadań między innymi z zakresu edukacji ekologicznej. Jedno z nich polegało na zorganizowaniu warsztatów kształtujących wśród dzieci postawy proekologiczne.

Zajęcia zaplanowane w programie Fundacji TRYBIK podzielono na dwie części: warsztatową i ekologiczno-ruchową. Podczas warsztatów dzieci wykonały piękne rzeczy z przedmiotów uważanych za odpady. W drugiej wysłuchały opowieści o mieszkańcach lasu, a potem brały udział w zabawach ruchowych.

 • kujawsko-pomorskie

Konsultacje II wersji projektu Programu współpracy z NGO

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął II wersję projektu Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025. Teraz czas na konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • 60plus_grafika

Mobilna E-Pracownia 60+

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej rozpoczęło realizację projektu pt.: Mobilna E-Pracownia 60+, czyli cyfrowa aktywizacja i integracja społeczna osób starszych, w ramach którego osoby starsze mogą uczestniczyć w programie rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z internetu, mobilnych aplikacji, posługiwania się tabletem, laptopem, smartfonem; w zajęciach z psychologiem, w life coachingu oraz warsztatach obejmujących zajęcia rozwoju zainteresowań, hobby.

Udział jest bezpłatny.

Trwa nabór do kolejnych grup zajęciowych.

 • Wręczenie nagród za konkurs Co wiecie o powiecie (18)

Nagrody w konkursie "Co wiecie o powiecie" wręczone

Dzisiaj, w Starostwie Powiatowym w Toruniu trzech laureatów konkursu "Co wiecie o powiecie" odebrało nagrody. Ze zwycięzcami spotkał się Starosta Toruński Marek Olszewski, Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski oraz Wicestarosta Michał Ramlau.
 • logo konkursu

„Popłynęli” na Jeziorze Dzikowskim…

To właśnie z tą zagadką uczestnicy internetowego konkursu „Co wiecie o powiecie?” mieli najwięcej problemów. Pod puzzlową układanką skrywało się znajdujące w gminie Obrowo Jezioro Dzikowskie. Na 19 udzielonych odpowiedzi tylko 2 okazały się prawidłowe! Zdaje się, iż mieszkańcy naszego powiatu wolą jednak „królową nauk” czyli matematykę, bowiem z przygotowanym przez nas piętrowym równaniem, pod wynikiem którego ukrywała się aktualna liczba mieszkańców powiatu toruńskiego zmierzyło się ponad 40 uczestników, a prawidłowy rezultat pojawił się niemal błyskawicznie.
 • plakat dotyczacy konkursu

„Co wiecie o powiecie?” – odpowiedzcie w Internecie!

Powiat toruński, z okazji przypadającego w najbliższy czwartek Dnia Samorządu Terytorialnego, upamiętniającego pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast w 1990 roku, zaprasza do udziału w internetowym konkursie „Co wiecie o powiecie?”.

Konkurs prowadzony będzie w Internecie, na profilu społecznościowym powiatu toruńskiego w serwisie Facebook. Startujemy 27 maja br. Codzienne, przez 7 dni, aż do 2 czerwca, o godz. 12:00 na powiatowym fanpage’u https://www.facebook.com/PowiatTorunski będzie się pojawiać zadanie konkursowe dotyczące powiatu toruńskiego.
 • herb powiatu toruńskiego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego - wyniki konsultacji

17 maja br. zakończył się proces konsultacyjny uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 • Sołtys roku 2021

Konkurs „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” – już dziś zgłoś swojego kandydata!

Sołtys to wyjątkowa postać w życiu społeczności lokalnej. Potrafi słuchać mieszkańców, motywować ich do działania, jest najbliżej ich trosk i problemów, dba o rozwój swojej małej ojczyzny. Na czele wsi położonych na terenie powiatu toruńskiego stoi 131 sołtysów. Konkurs „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych gospodarzy naszych miejscowości.

Jest to już 9. edycja konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Konkursu, do którego może zostać zgłoszony sołtys pełniący tę funkcję przez co najmniej jedną pełną kadencję i piastujący to stanowisko w momencie zgłoszenia. Sołtysi wyróżnieni w poprzednich edycjach konkursu (ale nie laureaci) mogą kandydować ponownie.

 • na www

Konsultujemy projekt uchwały

Starosta Toruński ogłasza konsultacje nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na Państwa opinie, sugestie i uwagi czekamy do 17 maja br.
 • 66894

"Rodzynki z pozarządówki" – ruszył nabór wniosków

Jak co roku ogłaszono kolejną edycję konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To czternasta edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu.

 • herb powiatu toruńskiego

Otrzymaliśmy dotację i co dalej?

Skoro zainteresowała Państwa niniejsza informacja to zapewne reprezentowany przez Państwo podmiot znalazł się w gronie organizacji pozarządowych, które na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2021 roku otrzymały dofinansowanie
z budżetu powiatu toruńskiego.
Decyzję o przyznaniu dofinansowania Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął uchwałą Nr 374/2021 w dniu 17 marca 2021 r. W tym samym dniu na konto organizacji pozarządowej wysłano powiadomienie z systemu witkac.pl o wysokości przyznanego dofinansowania. Jeżeli zdecydowaliście Państwo o przyjęciu przyznanego dofinansowania to kolejnym krokiem jest podpisanie umowy. Jak to zrobić?
 • Polska od kuchni rozpoczęcie naboru

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

 • plakat konkurs sołecki_do internetu rgb (2)

„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – konkurs dla sołectw

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje I edycję konkursu pod nazwą „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa".

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które w latach 2010-2020 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

 • grafika otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert 2021 – znamy wyniki!

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs organizacje złożyły 63 oferty, 7 z nich z uwagi na błędy formalne nie podlegało ocenie merytorycznej. Ostatecznie, decyzją Zarządu Powiatu Toruńskiego, dofinansowane zostaną 44 zadania.
Łącznie na dofinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert powiat toruński przeznaczył prawie 130 tys. zł. Corocznie najwięcej środków finansowych przeznacza się na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (63 800 zł) oraz edukacji ekologicznej (38 000 zł). W ramach konkursu wspierane są także zadania z zakresu kultury i sztuki (22 100zł) oraz turystyki i krajoznawstwa (6 000 zł).
 • 67034

Konkurs "Rodzynki z pozarządówki" przełożony ze względu na epidemię

Ze względu na nasilającą się trzecią falę epidemii COVID-19, przełożone zostaje ogłoszenie XIV edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki".

 • plakat - Wielakanocny Konkurs

"Powiatowa kartka wielkanocna" - konkurs dla dzieci i młodzieży

Święta Wielkanocne to czas niosący radość i nadzieję. Chcąc dzielić się tym z naszymi rodzinami, z naszymi bliskimi, przesyłamy sobie kartki wielkanocne. Jest to szczególnie ważne teraz, w okresie pandemii, stąd pomysł na konkurs "Powiatowa kartka wielkanocna".

 • cropped-logo_tsas

Szkolenia dla NGO

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS w ramach zadania realizowanego na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatytułowanego: Pracownia NGO 2021 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim zaprasza na spotkania edukacyjne dla NGO, grup nieformalnych – z województwa kujawsko-pomorskiego.

 • herb powiatu toruńskiego

Klub Bokserski "Legia Chełmża" w likwidacji

Informujemy, iż do Starosty Toruńskiego wpłynęła informacja o rozpoczętym procesie likwidacji Klubu Bokserskiego "Legia Chełmża" z Chełmży.

Likwidator klubu informuje, iż rozpoczęte postępowanie ma na celu zakończenie działalności klubu i uregulowanie zobowiązań i spraw majątkowych klubu.

Przewidywany termin likwidacji ww. klubu: 25 lutego 2021 r.
 • logo-przekaz-1

Wciąż zastanawiasz się, na którą OPP przeznaczyć swój 1%?

Nieważne, ile zarabiasz i jak wysoki jest Twój 1% podatku – każda kwota może pomóc wybranej fundacji lub stowarzyszeniu w realizowaniu celów statutowych. Organizacji Pożytku Publicznego jest w Polsce bardzo wiele – tych znanych z billboardów i telewizji oraz tych małych, lokalnych, które działają w Twoim sąsiedztwie. Pomóż im pomagać!

 • MG-DolaczdoAkcji_kwadrat

Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin.

 • herb powiatu toruńskiego

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z zakończonym naborem ofert w otwartym konkursie ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2021 r. Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisjach do 19 lutego 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu na formularzu (do pobrania poniżej). Formularze (skan dokumentu) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres j.rybitwa@powiattorunski.pl – decyduje data wpływu.
 • Imprezy 2020 podsumowanie (6)

Aktywni mieszkańcy, aktywny powiat - podsumowanie 2020

Pandemiczne obostrzenia nakazywały samoizolację i nie pozwalały na spotkania w większym gronie, więc większość zaplanowanych na ten rok imprez integracyjnych została przełożona na moment, kiedy warunki będą sprzyjające. Dotyczyło to zarówno imprez finansowanych z budżetu obywatelskiego, jak i innych inicjatyw organizacji pozarządowych z dziedziny kultury, sportu, ekologii czy turystyki.

 • 67034

Nabór kandydatów do komisji konkursowych na rok 2021

W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2021 roku Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Karate

Wyróżnienia sportowe - trwa nabór wniosków

Miniony rok był trudny pod wieloma względami. Epidemia koronawirusa zmieniła również sportową rzeczywistość. Wiosną ogłoszono lockdown i większość zaplanowanych już zawodów została odwołana. Przez kilka tygodni w Polsce obowiązywał zakaz wychodzenia do parku czy lasu, więc nawet indywidualne uprawianie sportu w plenerze było niemożliwe. W kolejnym etapie współzawodnictwo i wydarzenia sportowe mogły się już odbywać, ale bez udziału publiczności. Możliwości zaprezentowania swoich umiejętności i zdobycia medalowych miejsc było więc zdecydowanie mniej niż w latach ubiegłych. Tym większe uznanie i podziw budzi fakt, że sportowcom z powiatu toruńskiego udało się osiągnąć wysoką formę i wielokrotnie wywalczyć medale i miejsca na podium.
 • grafika szkolenie on line

Generator ofert – zapraszamy na szkolenie!

W związku z wprowadzeniem - w otwartych konkursach ofert - generatora ofert zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Wprowadzenie elektronicznej obsługi ofert za pomocą systemu witkac.pl ma na celu usprawnienie procesu zlecania zadań publicznych oraz ograniczenie kontaktu bezpośredniego.

Powyższe szkolenie, krok po kroku przygotuje Państwa do wypełnienia i złożenia ofert w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Toruńskiego. Dowiecie się Państwo m.in. jak założyć konto w systemie, jak wypełnić i złożyć ofertę, jak dokonać ewentualnych poprawek i uzupełnień oraz w jaki sposób – za pośrednictwem generatora - przebiegać będzie komunikacja z urzędem.

 • logo

Bezpłatna uproszczona księgowość dla ngo i KGW z kujawsko-pomorskiego

Toruński Ośrodek "TŁOK" prowadzi bezpłatną pomoc w prowadzeniu księgowości. Księgowy ośrodka wytłumaczy zainteresowanym jak prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów oraz pokaże jak księgować.
By skorzystać z tej oferty należy zgłosić potrzebę pomocy do 20.01.2021 r. na adres rozwoj@tlok.pl

 • konkurs-ofert-v4

Otwarty konkurs ofert dla NGO z nowymi zasadami!

Wraz z początkiem roku Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji ekologicznej, upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Sposób ubiegania się o środki finansowe w niniejszych konkursach organizacjom pozarządowym jest doskonale znany. Nowością w tym roku jest aplikowanie o powyższe środki z wykorzystaniem generatora ofert systemu witkac.pl. To właśnie za jego pomocą organizacje pozarządowe składają w tym roku ofertę.
 • 67034

Pracownia NGO 2020 zaprasza na szkolenia

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS, w ramach zadania realizowanego na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a zatytułowanego: Pracownia NGO 2020 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim zaprasza: organizacje, grupy nieformalne, KGW, osoby zainteresowane podjęciem działalności w 3 sektorze, np. powołaniem fundacji, założeniem oraz stowarzyszenia, etc, na kolejne, a zarazem ostatnie już w tym roku szkolenia, warsztaty, konsultacje,..:

 • herb powiatu toruńskiego

Klub "Kamus Maraton" w likwidacji

Informujemy, iż do Starosty Toruńskiego wpłynęła informacja o rozpoczętym procesie likwidacji Klubu Sportowego "Kamus Maraton" ze Smogorzewca.

Likwidator klubu informuje, iż rozpoczęte postępowanie ma na celu zakończenie działalności klubu i uregulowanie zobowiązań i spraw majątkowych klubu.

Przewidywany termin likwidacji ww. klubu: 30 grudnia 2020 r.
 • wyróżnieni sportowcy

Gratulacje dla sportowców

Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe w 2019 roku otrzymało 145 młodych utalentowanych sportowców i 30 trenerów.
Co roku, w czerwcu, młodzi sportowcy wyróżnieni przez Starostę Toruńskiego spotykali się na uroczystej Gali Sportu. Nie inaczej miało być i w tym roku. Tymczasem wszystkie plany czerwcowego spotkania pokrzyżował koronawirus i epidemia wywołanej przez niego choroby COVID. Początkowo organizacja spotkania została przesunięta na IV kwartał - jednakże i ten termin okazał się nierealny. Nie chcąc narażać młodych sportowców i ich najbliższych na niebezpieczeństwo, a także stosując się do obowiązujących przepisów podjęto decyzję o odwołaniu corocznego spotkania.
 • 66894

Nowy termin bezpłatnych warsztatów pn. „Udział NGO-sów w konsultacjach społecznych"

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne, dwudniowe warsztaty pn. „Udział NGO-sów w konsultacjach społecznych", które poprowadzi doświadczony trener Grzegorz Wiaderek z INPRIS. Warsztat realizujemy w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo".

 • Święto wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Wszystkim Wolontariuszom w dniu ich święta składam najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za dobre serce, gotowość, oddanie, chęć i wolę służenia innym w każdej sytuacji, bez względu na okoliczności.

Niech wolontariat będzie źródłem Waszej satysfakcji, a wdzięczność i uśmiech tych, którym poświęcacie swój czas, niech motywuje Was do dalszego działania.

Starosta Toruński

Marek Olszewski

 

 

 • 67034

Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację „Forum Polsko-Czeskiego na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021”. Konkurs realizowany jest w ramach zadania publicznego – Dyplomacja publiczna – Forum Polsko-Czeskie.

 • herb powiatu toruńskiego

Kluby w likwidacji

Informujemy, iż do Starosty Toruńskiego wpłynęła informacja o rozpoczętym procesie likwidacji 4 klubów z terenu gminy Lubicz.

Likwidator klubów informuje, iż rozpoczęte postępowanie ma na celu zakończenie działalności klubów i uregulowanie zobowiązań i spraw majątkowych klubów.

Przewidywany termin likwidacji ww. klubów: 15 grudnia 2020 r.

 • 66894

Trwa głosowanie na do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W wyniku naboru uzupełniającego na kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpłynęły trzy zgłoszenia:

 • cropped-logo_tsas

Szkolenia z cyklu Pracownia NGO 2020

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje zadanie pt. Pracownia NGO 2020. Po raz kolejny w tym roku zaprasza na szkolenia w formie zdalnej przygotowane dla 3 sektora – 24 listopada 2020 ( 17:oo-20:oo).

 • facebook

Nabór uzupełniający do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W związku ze złożoną przez jednego z członków rezygnacją z dalszej pracy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ogłoszony został nabór uzupełniający, tym samym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatów.

 • herb powiatu toruńskiego

„Program współpracy (…)” – wynik konsultacji

16 października br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 • herb powiatu toruńskiego

Konsultujemy Program współpracy (…) na rok 2021

Na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/225/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starosta Toruński w dniu 8 października 2020 r. ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Na Państwa opinie, sugestie i uwagi (na formularzu – do pobrania poniżej) czekamy do 16 października br.
 • cropped-logo_tsas

Szkolenie warsztatowe dla ngo "ABC księgowości w organizacji pozarządowej"

Pracownia NGO 2020 zaprasza do uczestniczenia w szkoleniu dla przedstawicieli ngo z województwa kujawsko-pomorskiego – przygotowanym przez księgową ngo Iwonę Iwicką. Tytuł: ABC księgowości w organizacji pozarządowej. Termin: 29 września 2020 r. w godz.: od 9:oo do 15:oo.

 • praca plastyczna uczstniczki warsztatów

Czy ta prawda jest prawdziwa?

Jaka prawda płynie z legend przekonali się uczestnicy projektu pt. "Prawda płynąca z legend" realizowanego przez Fundację TRYBIK w ramach zadania publicznego powiatu toruńskiego.

Podczas warsztatów dzieci poznawały legendy powiatu toruńskiego z akcentem na miejscowości, w których mieszkają. W ten sposób zostały opracowane dwie legendy pochodzące ze zbioru pt. „Bajki i legendy powiatu toruńskiego, czyli podtoruńskie czary-mary”: „Legenda o Madeju z Szembekowa” i „O Krzywoustym z Brzozówki i Bazylim z Krobi”.

Legendy o trzeciej miejscowości nie było, więc została wymyślona przez Barbarę Mońko-Juraszek na potrzeby warsztatów.  Nadano jej tytuł „Jak to z głogiem i Głogosią było ...” i wyjaśniała powstanie nazwy wsi Głogowo.

 • Zdjecia uczestników warsztatów

TRYBIKI wyszły na ulicę z torbami …

TRYBIKI wyszły na ulicę z torbami, kończąc tym samym realizowany przez Fundację TRYBIK  projekt pt. „W trosce o Ziemię”, którego celem było upowszechnianie wiedzy i zachowań proekologicznych, wypracowanie postaw i zachowań, wpływających na poprawę  środowiska naturalnego, ochrona naszej przyrody przed zagładą, jak i dbałość o czyste powietrze.

W warsztatach trwających od 24 lipca do 20 sierpnia 2020r. uczestniczyły dzieci i młodzież z gminy Lubicz i gminny Obrowo. 

 • unnamed (1)

Wolne miejsca na warsztaty dotyczące zarządzania ryzykiem projektowym

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej TSAS informuje, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc na warsztaty dotyczące zarządzania ryzykiem projektowym.

Warsztaty adresowane są dla przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Biuro Współpracy z NOG WK-P_www

Biuro Współpracy z NGO szuka ludzi z wizją

W związku z przystąpieniem do prac nad Wieloletnim programem Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2021-2025 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór do Zespołu przygotowującego projekt programu.

 • Jedna z realizacji zadania

Koronawirus a dotacje z pożytku publicznego

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce i wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami w życiu społecznym zwracamy się do wszystkich organizacji pozarządowych, które w wyniku postępowania konkursowego otrzymały dotacje z powiatu toruńskiego na realizację zadań publicznych o rozważenie możliwości zmiany harmonogramów imprez, spotkań, turniejów grupowych, itp. zaplanowanych do realizacji w okresie obowiązującego na terenie naszego kraju stanu epidemii.

 • Herb powiatu toruńskiego

Otwarty konkurs ofert - dokumenty niezbędne do podpisania umowy

Skoro zerkacie Państwo do tej zakładki, to zapewne reprezentujecie te organizacje, którym udało się pozyskać środki finansowe na wsparcie realizowanych działań. Zanim jednak rozpoczniecie ich realizację, konieczne jest podpisanie z nami umowy. Aby to uczynić należy złożyć zaktualizowaną wersję oferty, w której to m.in. trzeba wypełnić harmonogram działań wraz z określeniem planowanego terminu realizacji. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii w Polsce, w tym z obowiązującym zakazem organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych prosimy o rozważenie czasowego wstrzymania się od składania niniejszego dokumentu.

 • herb powiatu toruńskiego

Otwarty konkurs ofert 2020 – znamy wyniki!

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs organizacje złożyły 77 ofert, 8 z nich z uwagi na błędy formalne nie podlegało ocenie merytorycznej. Ostatecznie dofinansowanych zostanie 57 zadań.

Łącznie na dofinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert powiat toruński przeznaczył ponad 120 tys. zł. Corocznie najwięcej środków finansowych przeznacza się na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (63 800 zł) oraz edukacji ekologicznej (31 850 zł). W ramach konkursu wspierane są także zadania z zakresu kultury i sztuki (22 100zł) oraz turystyki i krajoznawstwa (6 000 zł).

Rodzynki z pozarządówki - rusza nabór wniosków

Jak co roku Urząd Marszałkowski ogłasza kolejną edycję konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To trzynasta edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu.

 • na www

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z zakończonym naborem ofert w otwartym konkursie ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2020 r. Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • fotomapa Powiatu Toruńskiego

Zostaw 1% w powiecie toruńskim!

Na rozliczenie się z fiskusem mamy jeszcze dużo czasu, ale już teraz warto zastanowić się, komu przekażemy 1 procent naszego podatku dochodowego. Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent podatku nic nas nie kosztuje, jest za to ważnym wsparciem dla pozarządówek, dla których liczy się każda złotówka. Zachęcamy Państwa do wsparcia organizacji z naszego Powiatu.

Poniżej przekazujemy dostęp do bezpłatnego programu rozliczeniowego PIT - PITax.pl Łatwe podatki - który ułatwi przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych z powiatu toruńskiego.
 • Wyróżnieni zawodnicy w 2019 roku

Wyróżnienia za osiągnięcia sportowe – trwa nabór wniosków

Najliczniejszą grupą sportowców odbierającą corocznie - przyznawane przez Starostę Toruńskiego - wyróżnienia za osiągnięcia sportowe są karatecy i kajakarze. Czy w tym roku będzie podobnie?

W Starostwie Powiatowym trwa nabór wniosków o przyznanie Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe dla najlepszych sportowców powiatu toruńskiego w 2019 roku. Do 10 lutego 2020 r. – decyduje data stempla pocztowego – przyjmowane są zgłoszenia zawodników. Kandydatami mogą być m.in. uczniowie reprezentujący szkołę lub sportowcy reprezentujący kluby sportowe z naszego powiatu. Wyróżnienia przyznawane będą również opiekunom, nauczycielom, trenerom i działaczom, którzy przyczynili się do osiągnięcia przez zawodników sportowych wyników.
 • Herb powiatu toruńskiego

Otwarty konkurs ofert dla NGO 2020 - rozpoczęliśmy nabór wniosków!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- edukacji ekologicznej,
- upowszechniania turystyki krajoznawstwa.

Uwaga! Obowiązują NOWE wzory oferty, umowy i sprawozdania.
 • Forum NGO

Kucyki na Forum NGO

Tego jeszcze na Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych nie było! 8 białych, siwych i kasztanowatych kucyków wraz ze swoimi właścicielkami „przygalopowało” na spotkanie, by wziąć udział w konkursie „Najciekawsza Inicjatywa Społeczna”. Wprawdzie były to kukiełki, ale zaprezentowany przez ich animatorki przy akompaniamencie muzyki układ sprawił, że uczestnicy spotkania poczuli się jak na prestiżowych pokazach konnych, gdzie oceniana jest harmonia, płynność oraz elegancja ruchów „konia i jeźdźca”. I mimo że dziewczęta, które „hobby horse” na co dzień trenują w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce nie otrzymały nagrody głównej, to z pewnością ich nietypowy występ na długo zostanie w pamięci uczestników.

 • Herb powiatu toruńskiego

Materiały z Forum NGO

Zgodnie z zapowiedzą zamieszczamy materiały z Forum Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych. Mamy nadzieję, iż będą one przydatne w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania, bądź też pomogą zrozumieć zagadnienia dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych w organizacji.

 • Powiatowe Forum NGO 2018

Powiatowe Forum NGO - już 12 grudnia!

Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych a także przedstawicielki kół gospodyń wiejskich na Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych.

Forum odbędzie się 12 grudnia 2019 r. - czwartek, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Hotelu "Przystanek Toruń", ul. Chłopickiego 4, Toruń.

Co w programie Forum? Zapraszamy do zapoznania się z planem spotkania.
 • herb powiatu

„Program współpracy (…)” – wynik konsultacji

12 listopada br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 • herb powiatu toruńskiego

Konsultujemy Program współpracy (…) na rok 2020

Starosta Toruński ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Na Państwa opinie, sugestie i uwagi (na formularzu – do pobrania poniżej) czekamy do 12 listopada br.

 • herb powiatu toruńskiego

Spotkanie informacyjne - zapraszamy

W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkania informacyjne w sprawie Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030 i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2020, prowadzone przez przedstawicieli Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Spotkania odbędą się 5 listopada w Toruniu i Bydgoszczy.
 • Najciekawsza inicjatywa społeczna 2018

Która inicjatywa zasługuje na miano najciekawszej?

Kalendarz wydarzeń w powiecie toruńskim jest niezwykle bogaty i różnorodny. Co weekend w gminach wiele się dzieje. Organizatorzy festynów, spotkań, czy akcji społecznych prześcigają się w pomysłach na uatrakcyjnienie swojego wydarzenia. Z pewnością wiele z nich zasługuje, był zgłosić je do konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. W tym roku po raz 5 uczestnicy Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych – w drodze tajnego głosowania – dokonają wyboru tej najciekawszej.
 • Laureatka ubiegłorocznej edycji konkursu

Społecznik Roku – zgłoszenia do 15 listopada!

W ubiegłym „Społecznikiem Roku” została Maria Kucharzewska z Głuchowa - działaczka społeczna z kilkudziesięcioletnim stażem. Kto w tym roku dołączy do zaszczytnego grona wyróżniających się społeczników przekonamy się niebawem. Ruszył bowiem nabór do IV edycji konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego”.
 • Program 20. Forum NGO

XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zapraszamy na XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się 25 października 2019 w Toruniu. Gościnne sale Dworu Artusa będą miejscem rozmów, warsztatów, dyskusji i spotkań przedstawicieli trzeciego sektora.

Jak informują organizatorzy, wspólne działania rozpoczną się od spotkania w przestrzeni otwartej na dobre dyskusje. Uczestnicy spotkania nawiążą kontakty, wymienią się doświadczeniami i wypracują konkretne rozwiązania poruszanych problemów, korzystając z metody Open Space.

„Twoje działanie ma znaczenie!” – to hasło przewodnie tegorocznego Forum. Nawet najdrobniejsze działania podejmowane w słusznej sprawie mają wpływ na istotne zmiany, także w skali globalnej. Przykładem takiej sytuacji jest przybierający na sile kryzys klimatyczny, który dotyczy nas wszystkich, bez wyjątku. W trakcie Forum uczestnicy porozmawiają o tym, co każdy z nas może zrobić, by go powstrzymać.
 • Zdjęcie z ubiegłorocznego Zjazdu

Zjazd Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich już w najbliższy wtorek

9 lipca br. w Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” w Wielkiej Nieszawce odbędzie się XII Zjazd Sołtysów i VI Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu toruńskiego. Podczas Zjazdu wręczymy nagrody w konkursie „Sołtys Roku…”, podpowiemy co trzeba zrobić, aby rozpocząć rolniczy handel detaliczny a także spotkamy się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Nie zabraknie także stałych pozycji Zjazdu: z cyklu „Poznaj swój powiat” wirtualnie zwiedzimy gminę Wielka Nieszawka oraz z cyklu „Jak one to robią …?” – zapoznamy się z działalnością Gminnego Klubu Kobiet Kreatywnych w Grębocinie.
 • napis sołtys roku

Sołtys Roku – wybrany!

11-osobowa Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. dokonała wyboru laureatów konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2018”.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż tytuł „Sołtysa Roku Powiatu Toruńskiego 2018” otrzymała pani Barbara Kisielewska – sołtys Złotorii w gminie Lubicz. Tylko o 0,36 punktu mniej otrzymała pani Brygida Czapiewska – sołtys Małej Nieszawki (Gmina Wielka Nieszawka) i tym samym pani Brygida otrzymała wyróżnienie w niniejszym konkursie. Drugie z wyróżnień Komisja przyznała pani Danucie Wojciechowskiej sołtysowi z Grabowca w gminie Lubicz.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas XII Zjazdu Sołtysów i VI Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się 9 lipca br. w Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce.

drukuj (Sołtys Roku – wybrany!)

 • Logo Rady Seniora

Senioriada już w tę niedzielę!

W imieniu Fundacji NEUCA dla Zdrowia, Rady Seniorów Urzędu Miasta Torunia oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UMT serdecznie zapraszamy na Senioriadę „Jesteśmy” 2019, która odbędzie się 23 czerwca (niedziela) na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 19 (wejście od ul. Uniwersyteckiej).
 • herb powiatu toruńskiego

Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Informujemy, iż 31 maja br. minął termin składania zgłoszeń w konkursie „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2018”. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 zgłoszeń. Będą one oceniane – przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Starosty Toruńskiego - w oparciu o kryteria określone w Regulaminie konkursu.

Wzorem lat ubiegłych – zgodnie z Regulaminem Konkursu - do udziału w pracach komisji chcielibyśmy zaprosić 1 przedstawiciela organizacji pozarządowych z terenu powiatu toruńskiego. Mam nadzieję, że propozycja ta spotka się z Państwa pozytywnym zainteresowaniem.

 • herb powiatu toruńskiego

Nowe obowiązki fundacji i stowarzyszeń

Realizując zapisy wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Starosta Toruński informuje o nowych obowiązkach jakie na stowarzyszenia i fundacje nakłada w/w ustawa. Jako organ nadzorujący Starosta Toruński zwraca się o przekazywanie każdorazowo informacji o przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartości 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

 • Laureatka konkursu z ubiegłego roku

Sołtys na medal

Przed nami 8 edycja konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2018”. Do tej pory o ten zaszczytny tytuł ubiegało się 42 kandydatów, 7 z nich zdobyło nagrodę główną, 14 sołtysom zaś przyznano wyróżnienia. Kto będzie walczył o tytuł w tym roku? Wszystko w Państwa rękach. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja.

Celem Konkursu - ogłaszanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu - jest wyłonienie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dbają o rozwój sołectwa i gminy. Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą zarówno mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie i parafialne, koła gospodyń wiejskich czy organizacje pozarządowe, jak również władze samorządowe oraz radni.
 • Plakat dotyczący szkolenia

Bezpłatne szkolenie dla NGO

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Efektywne NGO i Izby Gospodarcze w procesie konsultacji publicznych", które odbędzie się w dniu 13-15 maja 2019 r. w Toruniu. Szkolenie jest  całkowicie bezpłatne dla wszystkich organizacji pozarządowych.

 • Herb powiatu toruńskiego

Niezbędne dokumenty do podpisania umowy

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert - w celu podpisania umowy - konieczne jest złożenie zaktualizowanych dokumentów.

 • herb powiatu

Otwarty konkurs ofert 2019 – znamy wyniki!

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe.

Lista organizacji oraz zadań, które otrzymały dofinansowanie ze strony Powiatu znajduje się poniżej.

 • herb powiatu toruńskiego

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Toruńskiego otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2019 r. Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 15 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu na formularzu (do pobrania poniżej). Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną (j.rybitwa@powiattorunski.pl), tradycyjną (ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń) lub faksem (56 662-88-89) – decyduje data wpływu.
 • Zdjęcie z ubiegłorocznej gali

Wybieramy sportowców roku – trwa nabór wniosków

Już po raz 14 wręczane będą Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe. O tym, iż Powiat Toruński może pochwalić się utalentowanymi sportowcami nie trzeba nikogo przekonywać. Corocznie przyznawanych jest kilkadziesiąt statuetek kajakarzom, kolarzom, piłkarzom czy lekkoatletom. Kto w tym roku otrzyma wyróżnienie za osiągnięcia sportowe? O tym zadecyduje specjalnie w tym celu powołana komisja.
 • herb powiatu toruńskiego

Otwarty konkurs ofert dla NGO 2019 - rozpoczęliśmy nabór wniosków!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- edukacji ekologicznej,

- upowszechniania turystyki krajoznawstwa.
 • Forum Organizacji Pozarządowych

Skakały, skakały i… wyskakały!

„(NIE) na wysokich obcasach tylko skoki w Adidasach” – projekt zrealizowany i zaprezentowany na Forum Organizacji Pozarządowych  przez Koło Aktywnych Kobiet „Szpilki” w Kończewic zyskał największą liczbę głosów i zdaniem uczestników Forum okazał się Najciekawszą Inicjatywą Społeczną. Ćwiczenia na trampolinie, czyli jumping fitness, to forma ćwiczeń fizycznych łącząca w sobie dużą dawkę wysiłku i zabawy. Do treningu wykorzystywana jest jednoosobowa trampolina, na której wykonuje się ćwiczenia zaczerpnięte z różnych dyscyplin sportowych. Najczęściej jest to kombinacja wolnych i szybkich skoków, ćwiczeń znanych z aerobiku i dynamicznych „biegów” w miejscu. Jumping fitness na dobre zagościł w Kończewicach, a „Szpilki” otrzymały bon zakupowy o wartości 1000 zł. 

 • Społecznik Roku 2017

Społecznik Roku poszukiwany!

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych: aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się, wspiera lokalną społeczność, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do trzeciej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku Powiatu Toruńskiego”! Do konkursu zgłosić można pełnoletnie osoby lub zespół osób, które w szczególny sposób wyróżniają się w działalności społecznej na rzecz mieszańców powiatu. Komisja konkursowa porównując kandydatury zwróci szczególną uwagę na skuteczność podejmowanych działań, kreatywność i pomysłowość działań, ale także na współpracę i umiejętność zaangażowania innych osób. Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych upływa 15 listopada. Regulamin i druk formularza do pobrania poniżej.

 • Jedna z prezentowanych inicjatyw

Zgłoś ciekawą inicjatywę….

Nagranie płyty, biesiada leśna czy dzień kobiet rodem z PRL-u to tylko nieliczne inicjatywy, które w minionym roku ubiegały się o miano tej najciekawszej Za nami już trzy edycje konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia kolejnych akcji i niebanalnych wydarzeń. Konkurs skierowany jest zarówno do stowarzyszeń i fundacji, jak również do grup nieformalnych np. kół gospodyń wiejskich, sołectw, uczniów czy też uczestników środowiskowych domów samopomocy z terenu powiatu toruńskiego, realizujących zadania na rzecz powiatu i jego mieszkańców.

 • Herb powiatu toruńskiego

„Program współpracy (…) 2019” – wynik konsultacji

10 października br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 • Mistrzostwa Świata Kadetów i Juniorów w Kickboxingu

Mieszkańcy powiatu na podium w Mistrzostwach Świata Kadetów i Juniorów w Kickboxingu!

W dniach 16-23 września 2018 r. we włoskim Lido di Jesolo odbyły się Mistrzostwa Świata Kadetów i Juniorów w Kickboxingu.

 • Herb powiatu toruńskiego

Konsultujemy Program współpracy (…) na rok 2019

Na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/225/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starosta Toruński w dniu 20 września 2018 r. ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 • Uczestnicy Gali Sportowców

Medaliści i mistrzowie wyróżnieni przez Starostę

Karatecy zdominowali tegoroczną Galę Wyróżnień Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe w 2017 roku. Nie tylko odbierali wyróżnienia, ale także dali wspaniały pokaz swoich umiejętności. Zgromadzeni na trybunach zawodnicy, trenerzy, działacze sportowi, rodzice, a nawet dziadkowie towarzyszący sportowcom obejrzeli widowiskowe show. Przy muzyce i efektach dymnych zawodnicy Klubu Karate Tradycyjnego Kumade prezentowali swoją sprawność fizyczną oraz techniki karate.

Tuż przed wejściem uczestników Gali żywiołowo witała Orkiestra Dęta Gminy Zławieś Wielka. Spotkanie tradycyjnie składało się z dwóch części. W pierwszej wręczono wyróżnienia i zaprezentowano osiągnięcia młodych sportowców, w drugiej zaś przedstawiono wyniki Sportowego Rankingu Szkół biorących udział w zawodach organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakończonym właśnie roku szkolnym 2017/2018.

 • Herb powiatu toruńskiego

Czy Twój sołtys jest OK?

Ci z Was, którzy mieszkają na wsi, doskonale wiedzą, jak ważny jest sołtys dla lokalnej społeczności. To osoba godna zaufania we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem sołectwa. Teraz macie okazję wyrazić swoim sołtysom uznanie dla ich pracy i zaangażowania zgłaszając ich do konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2017”. Ruszyła kolejna edycja rywalizacji, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy aktywnie działają na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dbają o rozwój sołectwa i gminy. Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą zarówno mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie oraz parafialne, koła gospodyń wiejskich czy organizacje pozarządowe, jak i władze samorządowe oraz radni. Sołtysi wyróżnieni w poprzednich edycjach konkursu mogą kandydować ponownie.
 • -

Uwaga! Stowarzyszenia zwykłe informacja dla Was

20 maja 2018 roku upływa czas na zgłoszenie do nowej ewidencji Starosty „starych” stowarzyszeń zwykłych! Stowarzyszenia zwykłe, które zostały założone przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach (wejście w życie 20 maja 2016 r.), powinny dostosować się do nowych przepisów i wprowadzić konieczne zmiany oraz uzyskać wpis do nowej ewidencji. Stowarzyszenia, które tego nie zrobią, z mocy prawa po 20 maja 2018 r. przestaną istnieć!

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.