Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Na podstawie art. 37 ust.1 oraz art. 38 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

Wyznaczył ZARZĄDZENIEM Nr 58/2021 z dnia 02 listopada 2021 roku:

  • Inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Toruniu w osobie Czesława Makowskiego – Kierownika Biura Zamówień Publicznych,
  • zespół ds. ochrony danych wspierający inspektora ochrony danych w wypełnianiu przez niego zadań, o których mowa w art. 39 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zapewniając mu zasoby niezbędne do wykonania tych zadań w osobach:

1) Paula Klugiewicz –  członek zespołu oraz osoba zastępująca Inspektora w przypadku jego nieobecności,
2) Przemysław Chmielewski – członek zespołu ds. koordynacji działań ochronnych w ramach systemu teleinformatycznego w Starostwie,
3) Jacek Drzystek – członek zespołu  ds. koordynacji działań ochronnych w systemie TURBO-EWID,
4) Dominik Gredecki – członek zespołu ds. koordynacji działań ochronnych w systemie CEPiK.

Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować telefonicznie nr tel.: 56 662 89 60, lub e-mailem pod adresem : iod@powiattorunski.pl.

Zadania Inspektora Ochrony Danych:

Do zadań inspektora ochrony danych zgodnie z art. art. 39 ust. 1 oraz 38 ust. 4 RODO należą:

  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  • monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania;
  • analizowanie i sprawdzanie zgodności przetwarzania;
  • informowanie, doradzanie i rekomendowanie określonych działań;
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
  • współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • bieżąca analiza incydentów.
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.