Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Herb powiatu toruńskiego

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Toruńskiego na lata 2023-2026

Dokumentem strategicznym, mającym na celu ukierunkowanie i zoptymalizowanie działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności zabytków nieruchomych i ruchomych, jako elementów o kluczowym znaczeniu dla popularyzacji historii i kultury regionu jest program opieki nad zabytkami.

Przedmiotem Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Toruńskiego jest problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach powiatu.

Program ten stanowi podwaliny do współpracy z samorządami gmin, właścicielami zabytków i wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nakreślona polityka Powiatu w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami nie ingeruje w kompetencje gmin oraz właścicieli zabytków.
  • Fragment Zamku Bierzgłowskiego

Jak sprawdzić czy budynek jest zabytkiem?

Czy może zdarzyć się tak, iż nieruchomość, która jest w moim posiadaniu wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków, a ja jako właściciel nic o tym nie wiem? Okazuje się, że tak! I przypadki takie nie są odosobnione.
O tym, że obiekt znajduje się w takiej ewidencji często dowiadujemy się przypadkiem, najczęściej wtedy, kiedy chcemy przeprowadzić jego modernizację czy też dokonać rozbiórki. Okazuje się bowiem, iż takie działania – w przypadku wpisania nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków – wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
  • logo powiatu toruńskiego

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Toruńskiego na lata 2019-2022

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.