Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • herb powiatu toruńskiego

Oferta Klubu Sportowego „Olender” z decyzją Zarządu

W związku z ofertą złożoną w trybie uproszczonym przez Klub Sportowy „Olender” z Wielkiej Nieszawki – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na realizację zadania pn. „Wysportowani” uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął decyzję (Uchwała Nr 22/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.) o nieprzyznaniu dofinansowania za realizację wyżej wymienionego zadania.
 • herb powiatu toruńskiego

"Wysportowani" - czekamy na uwagi!

22 maja 2024 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • na www

Oferta Stowarzyszenia „Sykomora” z decyzją Zarządu

W związku z ofertą złożoną w trybie uproszczonym przez Stowarzyszenie „Sykomora” z Osieka nad Wisłą – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na realizację zadania pn. „Poszukiwanie siatkarskich talentów – Osiek nad Wisłą” uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął decyzję (Uchwała Nr 847/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.) o nieprzyznaniu dofinansowania za realizację wyżej wymienionego zadania.
 • Herb Powiatu Toruńskiego

Oferta na realizację zadania "Poszukiwanie siatkarskich talentów - Osiek nad Wisłą" - czekamy na uwagi!

3 listopada 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • Herb Powiatu Toruńskiego

Oferty Fundacji "Fucco" z decyzją Zarządu

W związku z ofertami złożonymi w trybie uproszczonym przez Fundację „Fucco” z Ponieca – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na realizację zadań pn. „Warsztaty z samoobrony” oraz „Nieodkryty Powiat Toruński” uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął decyzję (Uchwała Nr 814/2023 i Uchwała Nr 815/2023 z dnia 27 września 2023 r.) o nieprzyznaniu dofinansowania za realizację ww. zadań.
 • na www

Oferta na realizację zadania „Nieodkryty Powiat Toruński” - czekamy na uwagi!

7 września 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) - zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 • na www

Oferta na realizację zadania "Warsztaty z samoobrony" - czekamy na uwagi!

7 września 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) - zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 • herb powiatu toruńskiego

„Siatkarski Dzień Dziecka” – bez dofinansowania

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego odmówił udzielania dofinansowania Fundacji Instytut Aktywności z Warszawy na realizację zadania pn. „Siatkarski Dzień Dziecka” – oferta realizacji niniejszego zadania została złożona i rozpatrywana była w trybie uproszczonym, o którym mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • logo powiatu toruńskiego

Projekt „O linii kolejowej (…)” ze wsparciem ze strony Powiatu

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „O linii kolejowej, która – choć umarła – żyje we wspomnieniach” Uchwałą Nr 744/2023 zlecił Stowarzyszeniu 553 jego realizację oraz przyznał wnioskowaną kwotę dotacji.

 • herb powiatu toruńskiego

Siatkarski Dzień Dziecka - oferta złożona w trybie uproszczonym - czekamy na uwagi!

28 kwietnia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Ofertę złożyła Fundacja Instytut Aktywności z Warszawy na realizację zadania pn. „Siatkarski Dzień Dziecka”.
 • herb powiatu toruńskiego

Zadanie pn. "O linii kolejowej (...)" - czekamy na opinie i uwagi

20 kwietnia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • herb powiatu toruńskiego

Projekt „Równonoc 2023” – jaka decyzja Zarządu?

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego uznając brak celowości realizacji zadania publicznego pn. „Równonoc 2023” – będącego przedmiotem oferty złożonej przez Fundację „Ziemniaki i” z Warszawy – nie przyznał dofinansowania na realizację niniejszego zadania.

 • na www

„Aktywni i zdrowi” – bez dofinansowania

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego uznając brak celowości realizacji zadania publicznego pn. „Aktywni i zdrowi” nie przyznał dofinansowania Fundacji Instytut Aktywności z Warszawy na realizację niniejszego zadania.
 • herb powiatu toruńskiego

Kolejna oferta w trybie uproszczonym - czekamy na uwagi!

8 marca 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferta ta została uzupełniona 17 marca 2023 r.
Ofertę złożyła Fundacja „Ziemniaki i” z Warszawy na realizację zadania pn. „Równonoc 2023”.
 • herb powiatu toruńskiego

Czekamy na uwagi!

6 marca 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) – zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Ofertę złożyła Fundacja Instytut Aktywności z Warszawy na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w różnych grupach społecznych”.
 • herb powiatu toruńskiego

„Nieodkryty Powiat Toruński”- jaka decyzja Zarządu?

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego, uznając brak celowości realizacji zadania publicznego pn. „Nieodkryty Powiat Toruński”, nie przyznał dofinansowania Fundacji „Fucco” z Ponieca na realizację niniejszego zadania.
 • herb powiatu toruńskiego

Czekamy na uwagi!

18 stycznia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła oferta złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) - zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Ofertę złożyła Fundacja "Fucco" z Poniecka na realizację zadania pn. „Nieodkryty Powiat Toruński”
 • herb powiatu toruńskiego

Wspieramy kolejne zadanie publiczne

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego, uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Karol Wojtyła - Papież”, postanowił zlecić Obrowskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza szkoła” jego realizację udzielając jednocześnie stowarzyszeniu dotacji celowej w kwocie 1 700 zł.
 • herb powiatu toruńskiego

„Od Bogurodzicy do współczesności”- jaka decyzja Zarządu?

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego, uznając brak celowości realizacji zadania publicznego pn. „Od Bogurodzicy do współczesności” nie przyznał dofinansowania Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Seniora z siedzibą w Bydgoszczy – Klub Seniora „Leśna Kraina” w Cierpicach na realizację niniejszego zadania.
 • herb powiatu toruńskiego

Oferta złożona w trybie uproszczonym - czekamy na uwagi!

W dniu 7 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym złożona została oferta w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) - zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ofertę złożyło Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza szkoła” na realizację zadania „Karol Wojtyła – Papież”.
 • herb powiatu toruńskiego

Oterta w trybie uproszczonym - czekamy na uwagi!

W dniu 5 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym złożona została oferta w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) - zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ofertę złożyło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy – Klub Seniora „Leśna Kraina” w Cierpicach na realizację zadania „Od Bogurodzicy do współczesności”.
 • Instrumenty muzyczne foto. Joanna Kończal

Warsztaty chóralne ze wsparciem

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Toruńskiego, uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie z pieśnią - warsztaty chóralne”, postanowił się zlecić Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pokolenia” w Lubiczu jego realizacje udzielając jednocześnie stowarzyszeniu dotacji celowej w kwocie 2 000 zł.
 • Herb powiatu toruńskiego

Czekamy na uwagi!

W dniu 10 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym złożona została oferta w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) - zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie Kulturalne „Pokolenia” w Lubicza na realizację zadania „Spotkanie z pieśnią – warsztaty chóralne”.
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.