Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Projekty powiatu toruńskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

 

Edukacja:

 1.  „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009”
 2. „Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009
 3. „Lepsza szkoła, lepszy zawód – wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2009/2010”
 4. „Czego Jaś się nie nauczy... – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010”
 5. „Wszechstronny absolwent na rynku pracy – wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011”
 6. „Z Małgosią po naukę”
 7. „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy”
 8. „Dobry zawód, dobry start”
 9. „SZkOlna kuźnia Profesjonalistów”
 10. „Zawodowy paszport do kariery”
 11. „EU-geniusz i szkoła tajemnic”.

 

Infrastruktura edukacyjna:

 1. „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym”
 2. „Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”
 3. „Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe - rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Ustawicznego w Gronowie”.

 

Infrastruktura drogowa:

 1. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń-Łubianka-Wybcz-Unisław”
 2. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa: Toruń-Złotoria-Osiek”
 3. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe”
 4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigża w km 7+097÷9+197 na dł. 2,100 km”
 5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2021 Świerczynki-Kowróz-Ostaszewo w km 5+321÷6+822 na dł. 1,501 km”
 6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2023C Chełmża-Świętosław-Węgorzyn w km 1+236÷3+036 na dł. 1,800 km (roboty podstawowe i uzupełniające)”
 7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie w km 0+300 ÷ 7+533 na dł. 7+233 km (realizacja II etapu w km 1+425 ÷7+533 na dł. 6,108 km)”.

 

Infrastruktura służąca pomocy społecznej:

 1. „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla DPS w Pigży”
 2. „Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej Budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie”
 3.  „Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej – budowa pomp ciepła – przygotowanie inwestycji w DPS w Dobrzejewicach”.
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.