Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • logotypy RPO WK-P i UE

Informacje i dokumenty dla pracodawców


Realizacja stażu (praktyki) zawodowej odbywa się w oparciu o następujące dokumenty.

 

Oferujemy możliwość refundacji kosztów stażu (praktyki) na podstawie dokumentów księgowych:

  • wynagrodzenie opiekuna stażysty (praktykanta),
  • szkolenie w zakresie BHP i ppoż oraz zapoznania z regulaminem pracy,
  • materiały i narzędzia zużywalne przez ucznia podczas realizacji stażu (praktyki).

Do rozliczenia ww. kosztów konieczne jest wówczas złożenie not obciążeniowych wraz z zestawieniem wydatków, kserokopiami faktur, rachunków, list płac.

 

Poniżej schemat realizacji i rozliczenia stażu (praktyki) przez zakład pracy

 

  • schemat realizacji i rozliczenia stażu (praktyki) przez zakład pracy
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.