Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • Budujemy sieć

Abyśmy w 2020 roku mogli bezpiecznie pokonać 24,3 km drogi rowerowej Osiek nad Wisłą - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa prace nad nią rozpoczęły się już w lipcu 2016 roku. To wtedy powstała koncepcja jej przebiegu i długości, tak aby połączyła się z istniejącą już drogą z Torunia do Osieka nad Wisłą. Taka inwestycja wymagała połączenia sił kilku partnerów. Konsultacje i negocjacje pomiędzy 4 partnerami: Powiatem Toruńskim, Województwem Kujawsko-Pomorskim, Gminą Czernikowo i Gminą Obrowo trwały od sierpnia 2016 roku do grudnia 2017 roku. W tym czasie powstawał jednocześnie projekt drogi rowerowej. Jednak projekt to nie wszystkie dokumenty jakie są potrzebne by rozpocząć prace w terenie. W okresie marzec-październik 2017 wydawana była decyzja środowiskowa, zaraz po niej została wydana decyzja lokalizacyjna. Kolejnym krokiem było uzyskanie pozwolenia na budowę w listopadzie 2017 roku. Kolejne miesiące to kolejne decyzje i kolejne pozwolenia, m.in. studium wykonalności. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów można było przystąpić do składania wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i 28 września 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. To dało zielone światło do rozpoczęcia inwestycji. Został ogłoszony przetarg na wykonawstwo drogi rowerowej. I tak 30 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa z PRD Lipno na budowę drogi rowerowej. Aby prace w terenie mogły przebiegać bez utrudnień, wcześniej należało uregulować sprawy wykupu gruntów. Prace w terenie toczą się od maja 2019 roku.

Wykonawca w różnych momentach na różnych odcinkach wykonywał ten sam zakres robót:

 • tyczenie geodezyjne,
 • usunięcie ewentualnych kolizji (zarówno w zakresie ogrodzeń, jak i infrastruktury - hydranty, słupy energetyczne, słupy telekomunikacyjne),
 • wycinka drzew/krzewów,
 • odhumusowanie, tj. zebranie ziemi,
 • ewentualne uformowanie i zagęszczenie nasypów, montaż przepustów, ewentualnych kładek,
 • ustawienie obrzeży/krawężników,
 • położenie warstw konstrukcyjnych: stabilizacja, podbudowa, nawierzchnia docelowa - masa bitumiczna (potocznie nazywana asfaltem), kostka betonowa lub na odcinkach leśnych - kruszywo naturalne,
 • ustawienie/wymalowanie oznakowania,
 • prace porządkowe.

Październik 2019

 • Sąsieczno8
 • Sąsieczno6
 • Sąsieczno7

Grudzień 2019

 • Sąsieczno2
 • Sąsieczno3
 • Sąsieczno4
 • Sąsieczno5
 • Sąsieczno9
 • Zimny Zdrój 2
 • Zimny Zdrój 8
 • Zimny Zdrój
 • Zimny Zdrój3
 • Zimny Zdrój4
 • Zimny Zdrój5
 • Zimny Zdrój6
 • Zimny Zdrój7

Styczeń 2020

 • Osiek-Obrowo2
 • Sąsieczno

Marzec 2020

 • Czernikowo
 • Czernikowo1
 • Czernikowo-Mazowsze3

Kwiecień 2020

 • Czernikowo-Mazowsze
 • Czernikowo-Mazowsze2
 • Czernikowo-Mazowsze3
 • Mazowsze
 • Osiek
 • Osiek-Obrowo
 • Osiek-Sąsieczno
 • Osiek-Sąsieczno2
 • Osiek-Sąsieczno3
 • Osiek-Sąsieczno4
 • Osiek-Sąsieczno5
 • Osiek-Sąsieczno6
 • Czernikowo - Mazowsze (11)
 • Czernikowo - Mazowsze (13)
 • 2020-04-28 Czernikowo - odcinek przy parku (4)
 • 2020-04-28 osiek-obrowo i skrzyżowanie na czernikowo (31)
 • 2020-04-28 osiek-obrowo i skrzyżowanie na czernikowo (32)
 • 2020-04-28 osiek-obrowo i skrzyżowanie na czernikowo (1)
 • 2020-04-28 osiek-obrowo i skrzyżowanie na czernikowo (4)
 • 2020-04-28 osiek-obrowo i skrzyżowanie na czernikowo (6)
 • 2020-04-28 osiek-obrowo i skrzyżowanie na czernikowo (9)
 • 2020-04-28 osiek-obrowo i skrzyżowanie na czernikowo (14)
 • 2020-04-28 osiek-obrowo i skrzyżowanie na czernikowo (16)
 • 2020-04-28 osiek-obrowo i skrzyżowanie na czernikowo (19)
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.