Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • -

Jutro my

 

Tytuł projektu

Jutro my

Program/Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dane finansowe

Wartość projektu - 407 128,00 zł

Żródła finansowania - Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu

03.01.2010 - 31.12.2011

Opis projektu

Grupa docelowa

Osoby nieaktywne zawodowo, w szczególności osoby uczące się lub kształcące, w wieku 15-25 lat

Główne działania

W ramach projektu został otwarty Środowiskowy Punkt Konsultacyjny, w którym świadczono pomoc specjalistów (prawnika, psychologa, terapeuty uzależnień, doradcy zawodowego) dla rodzin i mieszkańców. Spotkania odbywały się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży.

Ponadto na terenie Domu Pomocy Społecznej w Browinie zostały zorganizowane zajęcia socjoterapeutyczne, języka angielskiego, informatyki, zawodów socjalnych. Uczestnicy mieli do dyspozycji laptopy z dostępem do Internetu, aparaty fotograficzne, sprzęt multimedialny. Otrzymali materiały potrzebne do zajęć oraz dres, koszulkę i inne gadżety promocyjne. Oprócz tego, raz w miesiącu miały miejsce wyjścia m. in. do teatru, kina, restauracji.

Osiągnięte rezultaty

Udział w projekcie wpłynął na polepszenie jakości życia oraz zwiększył szansę na:

  • znalezienie lepszej i ciekawszej pracy;
  • podniesienie wiedzy i kwalifikacji;
  • rozwój zdolności, talentów i umiejętności;
  • pokonanie własnych ograniczeń i twórcze rozwiązanie problemów;
  • polepszenie komunikacji i lepsze relacje z innymi;
  • realizację własnych pasji.
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.