Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • -

Dobre doradztwo = dobre kształcenie = sukces zawodowy

 

Tytuł projektu

Dobre doradztwo = dobre kształcenie = sukces zawodowy

Program/Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego

Dane finansowe

Wartość projektu - 307 444,70 zł

Źródła finansowania - Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu

01.10.2008 - 31.09.2010

Opis projektu

Cel

Prowadzenie doradztwa dla osób z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru dalszej ścieżki kształcenia, dostosowanej do potrzeb pracodawców.

Grupa docelowa

Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego chcący podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje celem poprawy swojej pozycji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Główne działania

Każdy uczestnik miał do dyspozycji dwie godziny doradztwa zawodowego, w ramach których wykwalifikowana osoba badała predyspozycje i preferencje beneficjenta i na tej podstawie przygotowywała dla niego propozycję dalszej ścieżki kształcenia. Udział w spotkaniach był całkowicie bezpłatny.

W ramach projektu prowadzono także kampanię w radio zachęcającą do kształcenia ustawicznego i udziału w doradztwie. Istniała także strona stworzona do promocji projektu pod adresem www.doradztwoedukacyjne.pl

Osiągnięte rezultaty

  • wyemitowano 1236 spotów promujących projekt i spotkania z doradcami edukacyjnymi oraz szeroko pojęte kształcenie ustawiczne,
  • 895 osób skorzystało z usług doradczych,
  • biuro doradztwa edukacyjnego pracowało łącznie przez 1498 godzin,
  • podczas otwartych spotkań plenerowych "Wiosna w Gronowie" dwukrotnie w roku 2009 i 2010 zorganizowane mobilne biuro doradztwa edukacyjnego na terenie imprezy.
  • utworzono stronę internetową:  www.doradztwoedukacyjne.pl
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.