Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Informacja o funkcjonowaniu Powiatu Toruńskiego w IV kadencji Rady w latach 2010-2014

    21 listopada 2010 roku odbyły się wybory samorządowe, dzięki którym wyłoniliśmy władze powiatu na czwartą kadencję 2010-2014.
Kończąca się kadencja jest już kolejną od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rozszerzenie wspólnoty europejskiej postawiło samorządy m.in. powiatowe przed nowymi wyzwaniami, dało ogromną szansę szczególnie w procesie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Nasz Samorząd wykorzystał tę szansę i w okresie minionej kadencji skutecznie pozyskiwał środki z funduszy strukturalnych. Konkretne korzyści naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej dostrzec możemy przede wszystkim w obszarze edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, rynku pracy oraz infrastruktury drogowej, czyli wszędzie tam, gdzie zgodnie z ustawą O samorządzie terytorialnym mogło aktywnie działać Starostwo Powiatowe. Nie licząc dużych miast na prawach powiatu Powiat Toruński jest liderem w województwie kujawsko-pomorskim pod względem absorpcji środków unijnych.

    Istotą funkcjonowania samorządu terytorialnego i sensem istnienia urzędów jest jak najpełniejsza realizacja potrzeb mieszkańców poprzez profesjonalne świadczenie usług na ich rzecz. Aby iść z duchem czasu i sprostać rosnącym wymaganiom stawianym przez mieszkańców powiatu od marca 2009 roku Starostwo Powiatowe w Toruniu wdrażało System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001. Skrót ISO powstał od pierwszych liter nazwy International Organization for Standardization – czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej zajmującej się określaniem wymagań i norm dla różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w tym także dla administracji państwowej i samorządowej. Po roku przygotowań i pracy nad wdrożeniem Systemu w marcu 2010 r. Starostwo poddało się audytowi certyfikacyjnemu. Ponowną recertyfikację przeszliśmy w marcu 2013 r., zaś obecny certyfikat ważny jest do końca 2016 roku.

    Celem wdrożenia systemu są przede wszystkim: poprawa funkcjonowania Urzędu tak, by był on przyjazny mieszkańcom powiatu, poprawa jakości świadczonych usług, efektywności pracy oraz doskonalenie warunków organizacyjnych i technicznych Starostwa. Wysoką jakość obsługi klientów urzędnicy Starostwa starają się zapewnić poprzez szybkie, terminowe i zgodne z prawem, a zarazem staranne i życzliwe załatwianie spraw. Wdrożona koncepcja e-Urzędu, elektroniczny obieg dokumentów oraz kompetentna, wyszkolona i odpowiedzialna kadra pracowników pozwoliła podnieść efektywność pracy. System Zarządzania w Starostwie jest ciągle doskonalony, poprawiany oraz ulepszany tak aby uzyskać najwyższą jakość świadczonych usług potwierdzoną wynikami ankietowych badań satysfakcji Klienta.

    Mijająca kadencja jest tym momentem, kiedy przychodzi czas na podsumowania. Niniejsze opracowanie jest próbą dokonania oceny sytuacji gospodarczej i społecznej powiatu oraz zmian, jakie zaszły w życiu mieszkańców powiatu. Ponadto jest próbą odpowiedzi na szereg pytań. Jakie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, bądź których realizacja dobiega końca? W jakim stopniu udało się zrealizować inne zamierzenia i jak powiat wywiązał się z powierzonych mu zadań? Nad czym pracował Zarząd Powiatu i pracownicy Starostwa w czasie mijającej kadencji, na co i z jakimi efektami przeznaczano pieniądze z budżetu powiatu?
Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań znajdziecie Państwo w naszym opracowaniu. Staraliśmy się przedstawić najważniejsze dokonania samorządu powiatu toruńskiego w kadencji 2010-2014, choć mamy świadomość, iż w niniejszym materiale nie uda się opisać wszystkiego.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.