Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Informacja o funkcjonowaniu Powiatu Toruńskiego w II kadencji Rady w latach 2002-2006

27 października 2002 roku odbyły się wybory samorządowe wyłaniając władze powiatu na drugą kadencję 2002-2006. Kończąca się kadencja jest już kolejną od czasu wprowadzenia reformy samorządowej z 1998 roku, w której to powiat stał się jednostką administracji samorządowej, otrzymał samodzielność prawną i uczestniczy w wykonywaniu zadań publicznych istotnych z punktu widzenia obywateli, ich praw i interesów. Jest to kadencja szczególna, bowiem Polska w roku 2004 przystąpiła do Unii Europejskiej, a więc przed samorządami stanęły nowe wyzwania. Powiat toruński starał się wykorzystać szansę, jaką dało rozszerzenie wspólnoty europejskiej, szczególnie w procesie pozyskiwania środków finansowych z UE. Nasz Samorząd wykorzystał szansę i skutecznie pozyskiwał  środki m.in. na inwestycje drogowe, remont dróg, fundusze stypendialne oraz łagodzenie skutków bezrobocia. Nie licząc dużych miast na prawach powiatu jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie pod względem absorpcji środków unijnych. Za realizację projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego” zostaliśmy uhonorowani tytułem najlepszego samorządu „Gospodarczo-Samorządowy HIT 2006” Doskonale odebrano też projekt „Podniesienie standardu usług medycznych przez rozbudowę i doposażenie obiektów szpitala w Chełmży”.

         Mijająca kadencja jest tym momentem, kiedy przychodzi czas na podsumowania. Niniejsze opracowanie jest próbą dokonania oceny sytuacji gospodarczej i społecznej powiatu oraz zmian jakie zaszły w życiu mieszkańców powiatu. Ponadto jest próbą odpowiedzi na szereg pytań. Jakie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, bądź których realizacja dobiega końca? W jakim stopniu udało się zrealizować inne zamierzenia i jak powiat wywiązał się z powierzonych mu zadań? Nad czym pracował Zarząd Powiatu i pracownicy Starostwa w czasie mijającej kadencji, na co i z jakimi efektami przeznaczano pieniądze z  budżetu powiatu?

         Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań znajdziecie Państwo w naszym opracowaniu, staraliśmy się przedstawić najważniejsze dokonania samorządu powiatu toruńskiego w kadencji 2002-2006, choć mamy świadomość iż w materiale nie uda się opisać wszystkiego.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.