Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Plakat dotyczący akcji I ty zostań społecznym opiekunem...

I ty możesz zostać społecznym opiekunem zabytków!

Jeśli interesujesz się zabytkami, zależy Ci na zachowaniu ich wartości i utrzymaniu w jak najlepszym stanie, posiadasz wiedzę o pamiątkach przeszłości oraz pragniesz ją pogłębiać a także dzielić się nią z innymi, zostań społecznym opiekunem zabytków.


Społeczny opiekun zabytków – kto to jest? 
Społeczny opiekun zabytków to osoba fizyczna bądź osoba prawna (np. stowarzyszenie), która podejmuje działania związane zachowaniem zabytków w jak najlepszym stanie oraz dzieli się wiedzą o nich. Społeczny opiekun zabytków współdziała z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą w sprawach ochrony zabytkowych miejsc i opieki nad nimi.


Kto może zostać społecznym opiekunem zabytków?
W myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o uzyskanie uprawnień może ubiegać się  osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę o ochronie zabytków i opiece nad nimi, a także osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.


Jakie są zadania społecznego opiekuna zabytków?
Do zadań społecznych opiekunów należy m.in. podejmowanie działań związanych z zachowaniem wartości zabytkowych obiektów, opieka nad nimi, doglądanie, ale także prace – chociażby porządkowe – przy zabytkach, jak również interweniowanie i informowanie służb konserwatorskich o dewastacji lub zagrożeniu. Społeczny opiekun zabytków może podejmować inicjatywy zmierzające do bezpośredniego ratowania obiektu zabytkowego, zasięgać informacji o danym obiekcie w urzędach administracji państwowej i samorządowej, jest także uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


Opiekun może także złożyć wniosek o uznanie wybranego obiektu za zabytkowy i podjęcie działań w celu wpisania go na listę obiektów zabytkowych, a także starać się o podjęcie działań zmierzających do jego odbudowy lub renowacji.
Społeczny opiekun zabytków współpracuje m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wójtem Gminy a także ze Starostą Toruńskim, uczestniczy w spotkaniach, bierze czynny udział w akcjach dotyczących ochrony zabytków i opieki nad nimi.


Czego nie wolno społecznemu opiekunowi zabytków?
Społecznemu opiekunowi zabytków przede wszystkim nie wolno, bez stosownego upoważnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydawać żadnych zakazów ani nakazów. Nie może również podejmować żadnych interwencji fizycznych bądź prób wtargnięcia do pomieszczeń. 


Zdecydowałem się, chcę zostać społecznym opiekunem zabytków! Gdzie powinienem się zgłosić?
Aby zostać społecznym opiekunem zabytków należy złożyć wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu, przy ul. Łaziennej 8. Wniosek powinien zawierać informację o podejmowanych dotąd działaniach na rzecz ochrony zabytków, opieki nad nimi oraz popularyzowaniu wiedzy na ich temat, a także plany dotyczące działalności w roli społecznego opiekuna zabytków.
Do wniosku należy załączyć oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz   o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.


Złożyłem dokumenty i co dalej?
Po złożeniu dokumentów otrzymuje się zaproszenie na rozmowę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który po pozytywnej weryfikacji kandydata na to stanowisko zawnioskuje do Starosty Toruńskiego o ustanowienie go Społecznym Opiekunem Zabytków.

 
Następnie Starosta Toruński wyda:
-    osobie fizycznej – zaświadczenie oraz legitymację społecznego opiekuna zabytków, która zawiera jego zdjęcie, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, datę wydania legitymacji datę ważności oraz podpis osoby upoważnionej do wydania legitymacji,
-    osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – zaświadczenie, które zawiera informacje o nadaniu uprawnień, nazwę i miejsce siedziby tej osoby lub jednostki, datę wydania zaświadczenia oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska, a także stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.


Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje?
Wszelkie informacje dotyczące społecznego opiekuna zabytków można uzyskać bezpośrednio w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu przy ul. Łaziennej 8, tel. 56 665 47 51.
Pomocy w napisaniu wniosku o ustanowienie społecznym opiekunem zabytków oraz dodatkowych informacji udziela także Starostwo Powiatowe w Toruniu (ul. Towarowa 4-6, pokój nr 206) – zapraszamy do kontaktu pod numerem 56 662 88 42. 

Razem z nami rozwiń swoje zamiłowanie do zachowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach z terenu powiatu toruńskiego!
Zostań społecznym opiekunem zabytków! Zapraszamy!

drukuj (I ty możesz zostać społecznym opiekunem zabytków!)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.