Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • logo konkursu

Zabytki powiatu znam – tablet wygrywam!

Powiat Toruński włączając się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa* zachęca mieszkańców powiatu do udziału w konkursie „Nasze dziedzictwo - poznawanie przez odkrywanie”, którego celem jest promocja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach znajdujących się na terenie powiatu toruńskiego.

Konkurs przeprowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/PowiatTorunski.

Przez okres najbliższych dziewięciu tygodni, w każdą sobotę, począwszy od 19 września br. o godz. 12:00 na profilu facebookowym powiatu toruńskiego zamieszczony zostanie post ze zdjęciem, częściowo odsłoniętym, przedstawiającym zabytkowy obiekt z terenu powiatu toruńskiego.

Zadanie konkursowe polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe „Co to za zabytkowy obiekt i w jakiej miejscowości się znajduje?” oraz zamieszczeniu jej w komentarzu pod postem. Rozstrzygniecie konkursu planowane jest w każdy poniedziałek.

Gdyby jednak okazało się, że zagadka jest za trudna i żaden z uczestników konkursu nie udzielił prawidłowej odpowiedzi to w poniedziałek, również o godz. 12:00 pojawi się kolejna odsłona prezentowanego zabytku odkrywająca kolejne elementy puzzlowej układanki. Jeżeli, pomimo kolejnych odsłon zdjęcia, podanie prawidłowej odpowiedzi nadal będzie stanowiło dla uczestników konkursu problem to we wtorek (o godz. 12:00) nastąpi kolejna trzecia i zarazem ostatnia odsłona zabytku.

Zwycięzcami każdego etapu konkursu zostają 3 osoby, które jako pierwsze udzielą poprawnej odpowiedzi. W nagrodę otrzymają one zestaw upominków. Natomiast do rąk osoby, która udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi w ciągu trwania całego konkursu trafi nagroda główna Starosty Toruńskiego.

Zwycięzcę Konkursu wybierze Komisja Konkursowa, która przy wyborze zwycięzcy będzie brała pod uwagę m.in. liczbę  premiowanych miejsc zajętych w poszczególnych etapach konkursu oraz czas udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnik konkursu powinien posiadać konto w Serwisie Facebook, założone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook.

Szczegółowy regulamin konkursu „Nasze dziedzictwo - poznawanie przez odkrywanie” do pobrania poniżej.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

 

*Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

drukuj (Zabytki powiatu znam – tablet wygrywam!)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.