Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • 69447

BO 2022 – już jest wstępna ocena projektów!

Poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2022.

Przypominamy, iż o realizację ze środków z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego ubiega się 36 projektów, w tym 22 ze środków z puli lokalnej i 14 z puli powiatowej (jeden ze złożonych projektów m.in. z uwagi na chaotyczność i brak spójności w opisie, a także niekompletność wniosku nie mógł podlegać ocenie formalnej).

Złożone wnioski podlegały ocenie przez zespół składający się z przedstawicieli właściwych merytorycznie wydziałów. Ocena obejmowała m.in. sprawdzenie ich pod kątem spełniania wymogów formalnych, zgodności z prawem czy też pod kątem wykonalności technicznej. Zweryfikowane zostały także koszty realizacji zadania.

Niestety – po dokonanej ocenie - 3 wnioski wstępnie nie zostały dopuszczone do głosowania. Wnioskodawcy, których projekty nie zostały dopuszczone do głosowania mają czas – do 5 listopada na wniesienie pisemnego odwołania wraz z uzasadnieniem. Złożone odwołanie rozpatrzone zostanie w ciągu 7 dni kalendarzowych, a jego rozstrzygnięcie będzie ostateczne.

Po rozpatrzeniu odwołań opublikowana zostanie informacja o ostatecznych wynikach oceny wraz z listą projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców. Lista ta zgodnie z harmonogramem realizacji budżetu obywatelskiego opublikowana będzie do 22 listopada.

Okres pomiędzy datą publikacji listy projektów poddanych pod głosowanie a 13 grudnia to czas w którym mieszkańcy powiatu toruńskiego mogą oddawać swoje głosy na zgłoszone projekty. Wyniki głosowania poznamy do 15 grudnia br.

Przypominamy, iż w tej edycji budżetu obywatelskiego głosowanie odbywa się tylko drogą internetową. Zasady głosowania zostaną opublikowane niebawem na naszej stronie internetowej.

drukuj (BO 2022 – już jest wstępna ocena projektów!)

  • autor: Joanna Rybitwa

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.