Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • herb powiatu toruńskego

Otrzymaliśmy dotację i co dalej!

Zarząd Powiatu Toruńskiego, uchwałą Nr 543/2022 w dniu 17 marca 2022 r., podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania podmiotom, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert.

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie otrzymały powiadomienie (za pomocą systemu witkac.pl) o wysokości przyznanego dofinansowania. Jeżeli zdecydują one o przyjęciu przyznanego dofinansowania to kolejnym krokiem jest podpisanie umowy. Jak to zrobić?

 • Organizacje, którym została przyznana dotacja niższa niż kwota wnioskowana w ofercie, w celu podpisania umowy, zobowiązane są do złożenia aktualizacji oferty;
 • Zgodnie z zasadami konkursu przysługuje Państwu prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania (aktualizacja oferty) lub rezygnacja z jego realizacji;
 • Aktualizacji oferty należy dokonać w generatorze ofert na stronie witkac.pl;
 • Oferta została odblokowana w zakresie zakładek, które wymagają uaktualnienia;
 • Oferta będzie odblokowana do 31 października 2022 r.;
 • Zaktualizowaną ofertę należy ponownie złożyć za pośrednictwem generatora ofert;
 • Jeżeli okaże się, iż zakres wprowadzonych zmian jest niewystarczający możecie zostać Państwo poproszeni o ponowne zaktualizowanie oferty;
 • Po zaakceptowaniu przez pracownika Starostwa Powiatowego w Toruniu dokonanych przez Państwa zmian zaktualizowaną ofertę (ze zgodną sumą kontrolną) - podpisaną przez osoby upoważnione - należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Toruniu,
 • Na podstawie zaktualizowanej oferty wygenerowana zostanie umowa, którą prześlemy Państwu – za pośrednictwem generatora ofert - w celu sprawdzenia poprawności zawartych w niej danych, a następnie ich zatwierdzenia;
 • Kolejnym krokiem jest podpisanie sporządzonej umowy.

 

Przypominamy, iż zadanie może być realizowane w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  Szczegółowy termin wykonania zadania określony zostanie w umowie.

Wydatki z dotacji poniesione pomiędzy datą rozpoczęcia realizacji zadania, a dniem podpisania umowy będą refundowane przez Powiat Toruński, pod warunkiem poniesienia ich po dniu podjęcia przez Zarząd Powiatu Toruńskiego uchwały rozstrzygającej dany konkurs, tj. od 18 marca 2022 r.

Jeżeli zdecydowaliście Państwo o rezygnacji z przyznanej dotacji prosimy o zgłoszenie niniejszego faktu osobie odpowiedzialnej za przygotowywanie umów – dane kontaktowe poniżej.

Dodatkowe informacje dotyczące podpisania umowy uzyskacie Państwo pod poniższymi numerami telefonów:

56 662 88 43 - kultura fizyczna, kultura, sztuka (...), turystyka i krajoznawstwo

56 662 88 56 - edukacja ekologiczna

drukuj (Otrzymaliśmy dotację i co dalej!)

 • autor: Joanna Rybitwa, data: 2022-03-18

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.