Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • logo otwartych konkursów ofert

Trwa nabór ofert!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji ekologicznej, upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W bieżącym roku, podobnie jak w ubiegłym, o powyższe środki organizacje pozarządowe aplikują za pomocą generatora ofert systemu witkac.pl. 

Jak i do kiedy należy złożyć ofertę?

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
1) przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą generatora ofert witkac.pl dostępnego na stronie https://witkac.pl w terminie do 31 stycznia 2022 r. do godz. 23:59:59,
2) złożenie oferty w wersji papierowej wraz z załącznikami, stanowiącej wydruk z generatora ofert witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną, podpisanej przez osoby do tego uprawnione* osobiście lub drogą pocztową do Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, w terminie do 7 lutego 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

* Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli. 

O zachowaniu terminu decyduje łącznie:
1) data i godzina złożenia oferty w generatorze ofert witkac.pl,
2) data dostarczenia oferty, stanowiącej wydruk z generatora ofert witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną, do Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 lub data stempla pocztowego.

Oferty złożone wyłączenie w wersji papierowej lub tylko za pomocą generatora ofert witkac.pl zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w ogłoszeniach konkursowych.Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na https://www.powiattorunski.pl/8776,obowiazujace-dokumenty

drukuj (Trwa nabór ofert!)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.