Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • herb powiatu toruńskiego

Konkurs ofert nr 6 - rozstrzygnięty

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Toruńskiego na posiedzeniu w dniu 14 października br. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2021 na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej polegającego na wsparciu opiekunów faktycznych w ramach projektu „Usługi opiekuńcze 
i asystenckie w powiecie toruńskim”.
W celu realizacji powyższego zadania wybrano ofertę złożoną przez Fundację Agencji Służby Społecznej z Warszawy. Udzielona kwota dotacji wynosi 109 203,34 zł.

Przypominamy, iż projekt „Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych nr Projektu RPKP.09.03.02-04-0074/20.

drukuj (Konkurs ofert nr 6 - rozstrzygnięty)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.