Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • urna z głosami

Budżet obywatelski '2017 - głosujemy do 30 listopada!

Poniżej zamieszczamy listy pozytywnie zweryfikowanych zadań planowanych do realizacji z budżetu obywatelskiego w 2017 roku, które poddaje się pod głosowanie mieszkańców powiatu toruńskiego.

Do pobrania jest także obowiązująca karta do głosowania. Nie ma konieczności drukowania karty do głosowania w kolorze.

Głosowanie trwa (zgodnie z Uchwałą Nr 220/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie określenia podziału wysokości środków (…) oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu (…)), od dnia publikacji wyników, tj. od 9 listopada 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

 

Dla przypomnienia:

Kto może oddać głos?

Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy powiatu toruńskiego, którzy mają ukończone 18 lat.

Każdy pełnoletni mieszkaniec ma do dyspozycji dwa głosy – jeden głos może oddać na zgłoszone zadanie z gminy w której mieszka, drugi głos na wybrane zadanie powiatowe.

Uwaga – w przypadku stwierdzenia oddania przez jedną osobę głosów na więcej niż jedno zadanie w ramach danej puli wszystkie głosy oddane przez tę osobę uznane zostaną za nieważne.

 Jak można zagłosować?

Głosujemy za pomocą karty do głosowania. W tej edycji budżetu obywatelskiego obowiązuje nowy wzór karty do głosowania. Kartę będzie można samodzielnie pobrać i wydrukować (ze strony internetowej: www.powiattorunski.pl) lub też otrzymać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Toruniu, w godzinach pracy urzędu.

W kancelarii znajdować się będzie również urna do której wrzucamy kartę do głosowania. Istnieje także możliwość przesłania karty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6, 87-100 w Toruniu) - decyduje data stempla pocztowego.

Jak wypełnić kartę?

Dane osoby głosującej muszą zawierać czytelne: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania – miejscowość, ulicę (jeśli w miejscowości są ulice), nr domu/lokalu, kod pocztowy, datę urodzenia oraz własnoręczny podpis.

Wszystkie karty będą weryfikowane, te wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych, nieczytelne oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych uznane będą za nieważne.

Kto wygra?

Ustalenie wyników to nic innego jak podliczenie wszystkich głosów oddanych na każdą zgłoszoną propozycję, oddzielnie na pule lokalne i powiatową. Te zadania, które w głosowaniu uzyskają największą liczbę głosów – będą zrealizowane. Jeśli wystarczy pieniędzy – będzie można wcielić w życie kolejny pomysł z listy rankingowej. Natomiast jeżeli środki na realizację kolejnego zadania  będą niewystarczające, to uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków. Środki niewykorzystane z pul lokalnych zasilą pulę powiatową. Zatem – każdy ma szansę!

Podliczanie głosów potrwa do 16 grudnia, po tym czasie – nie później jednak niż do 21 grudnia nastąpi ogłoszenie wyników głosowania.

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.