Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Budżet obywatelski - znamy wyniki !

Weryfikacja i liczenie oddanych głosów na zgłoszone zadania do realizacji z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2016 dobiegło końca. Poniżej zamieszczamy końcowe wyniki głosowania w puli lokalnej i w puli powiatowej.

Pod głosowanie poddano łącznie 48 projektów, 15 w puli powiatowej i 33 w ramach pul lokalnych. Na realizację zadań z puli lokalnej zarezerwowano kwotę 130 tys. zł., zaś na zadania w puli powiatowej 70 tys. zł.

Łącznie wpłynęło 2234 karty, zawierające prawie 20 tys. oddanych głosów. Rekordową liczbę głosów - ponad 3600 - oddano na jedno z zadań powiatowych. Liczenia kart, weryfikacji oddanych głosów oraz obliczenia wyników dokonał 6-osobowy zespół ds. realizacji budżetu obywatelskiego.

Do realizacji wybrano te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski dla zadań w poszczególnych gminach oraz dla zadań powiatowych. Jeśli środki na realizację kolejnego zadania z listy okazały się nie wystarczające, uwzględnione zostały pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowodował przekroczenia dostępnych środków. Niewykorzystane środki z puli lokalnej – w wysokości ponad 14 tys. złotych -  zasiliły pulę powiatową zwiększając ją z planowanych 70 tys. zł. do ponad 84 tys. zł.

Po głosowaniu  - w 2016 roku  - z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego zrealizowane zostaną zatem łącznie 22 zadania, w tym 17 zadań z puli lokalnej i 5 zadań  w puli powiatowej.

Z przykrością informujemy, iż znaczna część głosów uznana została za głosy nieważne. Przede wszystkim z uwagi na brak dokładnego adresu zamieszkania tj. zawierającego co najmniej miejscowość, nazwę ulicy (jeśli w miejscowości są ulice), numeru domu i mieszkania, nieprawidłowy nr PESEL, czy też brak podpisu głosującego. Zdarzały się również głosy oddane przez osoby niepełnoletnie oraz nie będące mieszkańcami powiatu toruńskiego. Zgodnie z regulaminem każda osoba mogła oddać jeden głos na zadanie z gminy w której mieszka i jeden głos na zadanie powiatowe – zatem głosy powtarzające się również uznane zostały za głosy nieważne. Powyższe wymagania – co do ważności głosów - zostały określone w Uchwale Nr XV/87/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.

Ze zwycięzcami wyłonionych projektów w najbliższym czasie skontaktuje się przydzielony opiekun projektu.

Wszystkim mieszkańcom powiatu toruńskiego dziękujemy za oddane głosy i zapraszamy do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego – jeszcze w tym roku !!!

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.