Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Urna z oddanymi głosami

Głosujemy do 30 maja !

Poniżej zamieszczamy listy pozytywnie zweryfikowanych zadań planowanych do realizacji z budżetu obywatelskiego w 2016 roku, które poddaje się pod głosowanie mieszkańców powiatu toruńskiego.

Do pobrania jest także obowiązująca karta do głosowania. Tylko te głosy, które oddane zostaną na obowiązującej karcie będą uwzględnione przy obliczaniu wyników.

Głosowanie trwa (zgodnie z Uchwałą Nr 150/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie określenia podziału wysokości środków (…) oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu (…)), od dnia publikacji wyników, tj. od 28 kwietnia 2016 r. do 30 maja 2016 r.

Bardzo prosimy o systematyczne wrzucanie głosów do urny, tak by nie nastąpiła kumulacja oddanych głosów w końcowym terminie głosowania – co znacznie utrudniłoby pracę osobom liczącym głosy. Każdy z oddanych głosów zostanie przez nas zweryfikowany.

 

 

Dla przypomnienia:

Kto ma głos?

Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy powiatu toruńskiego, którzy mają ukończone 18 lat.

Każdy pełnoletni mieszkaniec ma do dyspozycji dwa głosy – jeden głos może oddać na zgłoszone zadanie z gminy w której mieszka, drugi głos na wybrane zadania powiatowe.

Uwaga – jeżeli okaże się, iż uprawniona osoba oddała więcej głosów, wszystkie oddane głosy przez tę osobę  uznane zostaną za nieważne.

Jak można zagłosować?

Głosujemy za pomocą specjalnie przygotowanej karty do głosowania. Kartę będzie można samodzielnie pobrać i wydrukować (ze strony internetowej: www.powiattorunski.pl) lub też otrzymać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Toruniu, w godzinach pracy urzędu.

W kancelarii znajdować się będzie również urna do której  wrzucamy kartę do głosowania. Istnieje także możliwość przesłania karty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6, 87-100 w Toruniu) - decyduje data stempla pocztowego.

Jak wypełnić kartę?

Dane osoby głosującej muszą zawierać czytelne: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania – miejscowość, ulicę, nr domu/lokalu, kod pocztowy, pesel oraz własnoręczny podpis.

Wszystkie karty będą weryfikowane, te wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych, nieczytelne oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych uznane będą za nieważne.

Kto wygra?

Ustalenie wyników to nic innego jak podliczenie wszystkich głosów oddanych na każdą zgłoszoną propozycję, oddzielnie na pule lokalne i powiatową. Te zadania, które w głosowaniu uzyskają największą liczbę głosów – będą zrealizowane. Jeśli wystarczy pieniędzy – będzie można wcielić w życie kolejny pomysł z listy rankingowej. Natomiast jeżeli środki na realizację kolejnego zadania  będą niewystarczające, to uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków. Środki niewykorzystane z pul lokalnych zasilą pulę powiatową. Zatem – każdy ma szansę!

Podliczanie głosów potrwa do 10 czerwca, po tym czasie – nie później jednak niż do 13 czerwca nastąpi ogłoszenie wyników i będzie można przystąpić do realizacji zadania.

 

Do pobrania:

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.