Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

3-2-1 START !!!

Rozpoczęliśmy już nabór wniosków na zadania, których realizacja finansowana będzie ze środków budżetu obywatelskiego. Na zgłoszenia czekamy do 4 kwietnia br.

 

Jak zgłosić zadanie?

Bardzo prosto. Kiedy już wiemy jakie zadanie chcemy zgłosić do realizacji z budżetu obywatelskiego wypełniamy formularz zgłoszeniowy do którego dołączamy listę poparcia dla zgłaszanego zadania podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców gminy (w której realizowane będzie zadanie) w przypadku gdy ubiegamy się  o środki na realizację zadania z puli lokalnej lub co najmniej 15 mieszkańców powiatu toruńskiego w przypadku realizacji zadania z puli powiatowej. Listę poparcia podpisują mieszkańcy, którzy ukończyli 18 rok życia. Do grupy 15 osób nie wlicza się projektodawcy. Mieszkańcy mogą popierać  dowolną liczbę propozycji. Aby formularz zgłoszeniowy był ważny należy  wypełnić wszystkie jego pola.  

Formularz zgłoszeniowy

Lista poparcia

 

Co jeszcze należy załączyć ?

Jeżeli zadanie realizowane jest na majątku powiatu lub majątku gminy to do formularza zgłoszeniowego  należy załączyć również  zgodę właściciela majątku na jego wykorzystanie do celów realizacji budżetu obywatelskiego oraz zobowiązanie właściciela do dalszego ewentualnego utrzymania.

Można dołączyć także inne dokumenty, które ułatwią nam weryfikację zgłoszenia (np. zdjęcia, mapy, ekspertyzy).

 

Ile zadań można zgłosić?

Każdy mieszkaniec powiatu toruńskiego może zgłosić jedną propozycję do puli lokalnej i jedną do puli powiatowej.

 

Pula lokalna a pula powiatowa?

Środki zarezerwowane z puli lokalnej przeznaczone są na realizację zadań służących mieszkańcom konkretnej gminy. Ze środków tych można zakupić np. elementy na plac zabaw, siłownię zewnętrzną lub też zorganizować profesjonalne warsztaty np. kulinarne czy też rękodzielnictwa. Natomiast pula powiatowa przeznaczona jest na projekty służące mieszkańcom całego powiatu, co oznacza, że finansowane z niej zadania dotyczą potrzeb więcej niż jednej gminy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do jednej gminy. Przykłady? Profesjonalne szkolenie z pierwszej pomocy w wybranych gminach, międzygminne zawody sportowe lub inne przedsięwzięcia integrujące mieszkańców powiatu.  

Z budżetu obywatelskiego nie mogą  być finansowane koszty osobowe.

Realizatorem zadania jest wnioskodawca. W uzgodnionym zakresie częsć zadania może realizować Starostwo Powiatowe.

Wszelkie płatności uwzględnione w formularzu zgłoszeniowym zadania ponoszone są przez Powiat Torunski.

 

Jak wygląda podział środków na poszczególne pule i gminy?

Na realizację budżetu obywatelskiego  - w 2016 roku - przeznaczono kwotę 200 000 zł, w tym na realizację zadań z puli lokalnej 130 000 zł oraz 70 000 zł na realizację zadań z puli powiatowej.

Pula lokalna została podzielona na poszczególne gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców w oparciu o aktualne dane GUS.

Szczegółowy podział środków na poszczególne gminy na http://www.powiattorunski.pl/8157,budzet-obywatelski.html?tresc=69469

 

Gdzie znajdę dokumenty dotyczące budżetu obywatelskiego?

Wszystkie dokumenty dotyczące budżetu obywatelskiego są do pobrania  z http://www.powiattorunski.pl/8157,budzet-obywatelski.html?tresc=69431

 

Co dalej z moim wnioskiem?

Złożone dokumenty będą podlegały weryfikacji przez pracowników Starostwa Powiatowego. Sprawdzeniu będzie podlegać zarówno formularz (m.in. czy jest prawidłowo wypełniony, jakie są rodzaje oraz wysokość proponowanych kosztów realizacji zadania, czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi planami zagospodarowania itp.) jak i lista poparcia.

Jeśli okaże się, że we wniosku brakuje istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji, przekracza dostępną pulę środków lub też kalkulacja kosztów realizacji zadania budzi zastrzeżenia składający wniosek zostanie niezwłocznie poinformowany, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji propozycji. Wniosek można będzie poprawić tylko raz i wnioskodawca będzie miał na to 7 dni kalendarzowych.

 

Gdzie będą podane wyniki weryfikacji?

Wyniki weryfikacji - czyli lista projektów, które będą poddane pod głosowanie – będzie opublikowana na stronie internetowej www.powiattorunski.pl /POWIAT/BUDŻETOBYWATELSKI.

Informacja  będzie zawierała podział na pulę powiatową oraz gminną oraz oznaczenie czy wniosek został „przyjęty” czy „odrzucony”. W przypadku wniosków „odrzuconych” informacja będzie zawierała uzasadnienie dlaczego wniosek został odrzucony. Z wniosków, które zostaną „przyjęte” utworzona zostanie lista zadań, która zostanie poddana pod głosowanie mieszkańców.

Publikacja wyników weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań nastąpi do 29 kwietnia 2016 r.

 

Jak będzie przebiegało głosowanie i obliczanie wyników opiszemy niebawem.

Poniżej wysokość środków w budżecie obywatelskim na 2016 r. z podziałem na gminy.

Gmina/Miasto

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2014

Wysokość środków finansowych na poszczególne gminy/miasto (w zł)

m. Chełmża

14 905

19 000

Chełmża

9 795

12 500

Czernikowo

8 984

11 400

Lubicz

19 150

24 400

Łubianka

6 690

8 500

Łysomice

9 521

12 100

Obrowo

14 858

18 900

Wielka Nieszawka

4 954

6 300

Zławieś Wielka

13 310

16 900

Razem

102 167

130 000

 

 

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.