Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • -

Z Małgosią po naukę

 

Tytuł projektu

„Z Małgosią po naukę”

Program/Działanie

9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Dane finansowe

Wartość projektu:  1 594 764 zł

Źródła finansowania: 1 355 549,40 – Europejski Fundusz Społeczny, 239 214,60 – wkład wlasny

Okres realizacji projektu

01.09.2010r. – 30.10.2011r.

Partnerzy

9 gmin powiatu toruńskiego

Zasięg projektu

Obszar powiatu toruńskiego

 

Opis projektu

Cel  

Wzmocnienie oferty edukacyjnej oraz wyrównanie szans uczniów w 60 szkołach realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2010/2011.

Grupa docelowa

Uczniowie 60 szkół dla których organem prowadzącym są jst z terenu powiatu toruńskiego

Główne działania

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: wyrównanie wśród uczniów zaległości w nauce oraz rozwijanie podstawowych umiejętności szkolnych.
 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: usprawnienie funkcji poznawczych w zakresie analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej, ćwiczenie umiejętności czytania, logicznego myślenia oraz sprawności kinetyczno-ruchowej.
 3. Zajęcia logopedyczne: ćwiczenie poprawnej wymowy oraz prawidłowego oddychania. 
 4. Zajęcia ortograficzne: utrwalenie poprawnej pisowni.
 5. Zajęcia specjalistyczne: rozwijanie umiejętności społecznych i psychologicznych.
 6. Opieka pedagogiczno-psychologiczna: ćwiczenie zachowań w trudnych sytuacjach oraz uczenia się i zapamiętywania.
 7. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje informatyczne: efektywne posługiwanie się i wykorzystanie programów komputerowych.
 8. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające porozumiewanie się w języku obcym: kształcenie umiejętności porozumiewania się i słuchania.
 9. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne: kształtowanie logicznego myślenia, sprawności rachunkowej, korzystania z map.
 10. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające ekspresję kulturalną: rozwijanie umiejętności artystycznych, zainteresowania literaturą, teatrem i muzyką.
 11. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające przedsiębiorczość.
 12. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 13. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie: rozwijanie zainteresowań z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży.

Osiągnięte rezultaty

 • 14 017 godzin zrealizowanych zajęć
 • 4 823 uczniów wzięło udział w projekcie
 • 3 264 uczniów wskazało wzrost pewności siebie
 • 2 225 uczniów podniosło swoje praktyczne umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych
 • 1 428 uczniów z deficytami rozwojowymi i edukacyjnymi poprawiło swoje osiągnięcia szkolne w stosunku do poprzedniego roku szkolnego
 • 399 godzin z doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • 381 uczniów zwiększyło swoje umiejętności informatyczne
 • 190 uczniów nabyło umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.