Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • Herb Gminy Łysomice

Urząd Gminy w Łysomicach
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
tel.: 56 678 32 22
sekretariat@lysomice.pl
www.lysomice.pl

 

 

 

Gmina graniczy z północnym obszarem Torunia, rozciąga się na powierzchni 128 km2 po obu stronach biegnących niemal równolegle do siebie drogi krajowej nr 1 i linii kolejowej z Torunia do Malborka. Istotna jest także linia kolejowa z Torunia do Olsztyna. Przez jej teren w niedalekiej przyszłości przebiegać będzie autostrada A1 (Gdańsk-Bratysława) z węzłem autostradowym łączącym autostradę z trasą nr 1.  Gmina ma charakter typowo rolniczy, grunty rolne stanowią prawie 70 % powierzchni gminy. Na terenie gminy znajduje się 21 wsi zgrupowanych w 13 sołectwach (Gostkowo, Kamionki Duże, Kamionki Małe, Lulkowo, Łysomice, Ostaszewo, Papowo Toruńskie, Różankowo, Turzno, Tylice, Wytrębowice, Zakrzewko, Zęgwirt).

 • Kościół pw. św Janów w Świerczynkach
  Kościół pw.
  św Janów w Świerczynkach

Opisując dzieje terenów obecnej Gminy Łysomice zacząć należy od czasów najdawniejszych, cofając się nawet do prahistorii. Dowody na istnienie pierwszych osadników pochodzą już ze schyłkowego paleolitu, tj. ok. 10 tys. lat p.n.e. Pierwsze źródła pisane dotyczące miejscowości z terenu gminy pochodzą z okresu późnego średniowiecza, dokładnie z roku 1263. Znajdujące się ówcześnie w Toruniu komturstwo krzyżackie w 1263 roku swoim zasięgiem obejmowało większość miejscowości naszej Gminy, tj. Papowo, Gostkowo, Ostaszewo, Turzno i Tylice, które spełniały rolę wsi rycerskich, a także Lulkowo i Łysomice, które stanowiły chłopskie wsie czynszowe. Na skutek rozbiorów region dostaje się pod panowanie pruskie, gdzie pozostaje do zakończenia I Wojny Światowej. Po krótkim okresie dwudziestolecia, na Polskę spadła kolejna katastrofa w postaci II Wojny Światowej. Na tereny okolicznych wsi Niemcy wkroczyli 6.IX.1939 r. W trakcie wojny hitlerowcy wymordowali ok. 100 mieszkańców gminy, liczba deportowanych do obozów zagłady lub obozów pracy nie jest bliżej określona. Po wojnie gmina Łysomice powstała w wyniku połączenia gromady Lulkowo oraz gromady Turzno. Początkowo siedziba władz gminnych mieściła się w Turznie, a w roku 1972 została przeniesiona do Łysomic.

 • Radioteleskop w Piwnicach
  Radioteleskop w Piwnicach

Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach - obecnie Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach jest największym ośrodkiem astronomii obserwacyjnej w Polsce. W Centrum zobaczyć można największy w Polsce 90 cm. zwierciadlany teleskop optyczny Schmidta-Cassegraina oraz zbudowany w Polsce i oddany do eksploatacji w 1994 roku trzeci co do wielkości w Europie, potężny 32 metrowy radioteleskop RT-4. Centrum położone jest w malowniczym parku. Istnieje możliwość zwiedzania Centrum w zorganizowanych grupach wycieczkowych.

 • Pałac Romantyczny w Turznie
  Pałac Romantyczny w Turznie

Pisząc o zabytkach gminy Łysomice nie można pominąć obiektów sakralnych. Na terenie gminy znajdują się trzy parafie rzymsko – katolickie we wsiach: Papowo Toruńskie, Gostkowo i Świerczynki. Istniejący układ obiektów sakralnych wspomagają kaplice we wsiach: Łysomice, Turzno, Lulkowo i Ostaszewo. Najstarszy kościół gminy znajduje się w Świerczynkach. Kościół gotycki pod wezwaniem Św. Janów pochodzi z XIII wieku.
Zespoły podworskie to obiekty o ogromnie ważnej funkcji ekologicznej i jednocześnie kulturowo – historycznej. Docenić należy także wartość przyrodniczą, edukacyjną, funkcję turystyczną i krajoznawczą, jaką pełnią w regionie zespoły pałacowo- parkowe, szczególnie te znajdujące się w dobrym stanie.
W Turznie znajduje się dwuskrzydłowy pałac, gdzie starsze skrzydło pochodzi z początku XIX w., a młodsze z początków XX wieku. Obecnie w pałacu mieści się Zespół Szkół ( podstawowa i gimnazjum). Ciekawostką tego miejsca jest to, że dwukrotnie w tym pałacu przebywał Fryderyk Chopin ( w roku 1825).
Także w Lipniczkach znajduje się dwór wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku, za którym znajduje się park dworski, z którego w połowie XIX w. utworzono park krajobrazowy. Ponadto zespoły pałacowo – parkowe znajdują się również w Łysomicach, Ostaszewie i Tylicach.

 • Las Piwnicki fot. Rafał Kołodziej
  Las Piwnicki
  fot. Rafał Kołodziej
 • Kamionki Małe – jezioro
  Kamionki Małe – jezioro

Formą o najwyższej randze ochrony przyrody na terenie gminy Łysomice jest rezerwat "Las Piwnicki". Jest to rezerwat o powierzchni 37,20 ha. Charakterystycznymi gatunkami drzewiastymi są tutaj przede wszystkim: dąb szypułkowy, grab. Runo leśne reprezentują natomiast między innymi: gajowiec, zawilec, fiołek, gwiazdnica i konwalijka. Wśród traw najpowszechniejsza jest kostrzewa olbrzymia, wiechlina gajowa i prosownica rozpierzchła. Współcześnie ochroną objęte jest przekształcone, nieco zubożałe florystycznie siedlisko grądowe, którego największą wartość stanowią okazałe 300 – letnie egzemplarze dębu i 160 – letnie egzemplarze sosny, stanowiące jeszcze kilkadziesiąt lat temu naturalny drzewostan tych terenów. Rezerwat „Las Piwnicki”, jest jednym z najstarszych w Polsce.
Na terenie gminy wyznaczono również obszar chronionego krajobrazu "Obszar strefy krawędziowej kotliny toruńskiej". Objął on swym zasięgiem kompleks leśny w południowej części gminy Łysomice o powierzchni 2979,5 ha. Elementem wodnym jest przepływająca przez tereny chronione Struga Łysomicka.
Jezioro Kamionkowskie wraz z otoczeniem znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu "Obszar Doliny Drwęcy". Obszar ustanowiono głównie dla ochrony walorów naturalnych malowniczego krajobrazu pradoliny Drwęcy. Duży wpływ na podniesienie wartości terenu ma oczywiście ichitiofaunistyczny rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”. Ukształtowanie powierzchni wyraźnie wykształconych terenów zboczowych z okrywą roślinną w postaci małych fragmentów lasów oraz występowanie wielu jezior wzbogacających ten obszar w elementy wodne stanowi atrakcję dla turystów i miłośników przyrody.

Gmina Łysomice posiada na swoim terenie malowniczo położone Jezioro Kamionkowskie o powierzchni 71,4 ha. Jezioro jest wykorzystywane na potrzeby rekreacji i wypoczynku świątecznego, mieszkańców Torunia i gminy. Nad jeziorem znajduje się ośrodek wypoczynkowy  z bogatą bazą gastronomiczno – handlową, polem namiotowym, campingiem, domkami letniskowymi, dużym parkingiem oraz hotelem. Atutem jeziora jest duże kąpielisko i lasy wokół których, znajduje się wiele ścieżek spacerowych i rowerowych. Gmina oferuje sprzedaż działek nad samym jeziorem, działki te przeznaczone są pod zabudowę rekreacyjno-letniskową i usługową.

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.