Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • Herb Gminy Zławieś Wielka

Urząd Gminy Zławieś Wielka
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
tel.: 56 678 09 13
ugzlawies@wp.pl
info@zlawies.pl
www.zlawies.pl

 

 

 • Budynek dawnego browaru w Przysieku
  Budynek dawnego
  browaru w Przysieku

Rozciągająca się wzdłuż prawego brzegu Wisły, od granic Torunia niemal po granice Bydgoszczy, gmina zajmuje teren 177,5 km2 zamieszkały przez ponad 11 tys. mieszkańców. Usytuowanie gminy wewnątrz tworzącej się aglomeracji toruńsko – bydgoskiej sprzyja jej dynamicznemu rozwojowi. Sąsiedztwo dużych ośrodków miejskich, zwłaszcza Torunia, dogodność komunikacyjna i walory przyrodnicze czynią miejscowości gminy (zwłaszcza Przysiek, Górsk, Rozgarty, Czarne Błoto) atrakcyjnymi terenami z rozwijającym się szybko budownictwem indywidualnym. Działające na terenie gminy firmy to w większości  przetwórnie rolno - spożywcze, przedsiębiorstwa produkcji i hurtu materiałów budowlanych, usług stolarskich, produkcji okien oraz zakłady mechaniki pojazdowej i wyrobów metalowych.

 • Forsycje w Skłudzewie fot. Rafał Warmbier
  Forsycje w Skłudzewie
  fot. Rafał Warmbier

Bogate krajobrazowo tereny gminy zachęcają do organizowania wypoczynku sobotnio - niedzielnego. Biegnie tędy szlak rowerowy, łączący Toruń z Bydgoszczą oraz w rejonie Przysieka i Barbarki przyrodnicza ścieżka dydaktyczna.
Na terenie gminy usytuowanych jest prawie 300 stanowisk archeologicznych, interesujące są również ślady grodzisk w Czarnowie, Rzęczkowie i Skłudzewie. Warte poznania są kościoły w Górsku i Czarnowie (wyposażenie dawnego kościoła ewangelickiego, obecnie parafialnego rzymsko – katolickiego w Górsku tworzy wartościowy zespół XVII i XVIII – wiecznego rzemiosła artystycznego, głównie barokowej snycerki, rzeźby i malarstwa, który reprezentuje protestancką sztukę sakralną tego okresu), pomnik o kształcie ogromnego krzyża w Górsku upamiętniający uprowadzenie Ks. Jerzego Popiełuszki oraz średniowieczny otoczony parkiem dwór w Przysieku (dwór zbudowany jest w rzucie prostokąta, dostęp do niego odbywa się poprzez pomosty przerzucone nad rodzajem suchej fosy obmurowanej ścianami oporowymi zabezpieczonymi żeliwną balustradą. Dwór w całości wymurowany jest z czerwonej cegły palonej, natomiast na pierwszym piętrze posiada konstrukcję ryglową. Park krajobrazowy założony został w drugiej połowie XIX wieku.). Równie zabytkowy jest leżący obok zespół zabudowań dawnego browaru. Odnowione obiekty zostały obecnie zaadaptowane na zajazd.
 

 • Budynek Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie
  Budynek Fundacji
  Piękniejszego Świata w Skłudzewie

W pobliżu Wisły, rozciąga się Stary Toruń – rejon pierwszej, zarzuconej po kilku latach lokacji miasta Torunia. Urozmaicone, bogate w tereny leśne zbocza Kotliny Toruńskiej, z dworsko – parkowymi zespołami w Skłudzewie i Rzęczkowie, stanowią dużą atrakcję turystyczną. To właśnie w tych okolicach znaleziono jeden z najstarszych zabytków polskiej sztuki sakralnej – krzyżyk misyjny, noszący cechy sztuki bizantyjskiej. Skromnością i zaciszem urzeka położona tuż przy szosie szachulcowa kaplica i cmentarzyk w Pędzewie – dawny zbór ewangelicki związany z wielokulturową przeszłością tych ziem.

Ponadlokalną rolę odgrywa uznana w środowisku kultury Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie. Prowadzi ona edukację plastyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. W pracowniach i galeriach zespołu pałacowo-parkowego, w amfiteatrze nad wodą, w parku, na łąkach i w lesie urządzane są plenery, wystawy plastyczne, koncerty oraz spektakle.

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.