Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Mapa

Powiat Toruński z dofinansowaniem do budowy przejścia dla pieszych w Lubiczu Dolnym

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dofinansowanie na realizację zadań zgłoszonych w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 -2024.” Łącznie przyznano dofinansowanie w kwocie 12 mln zł dla 128 projektów zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. 

W województwie kujawsko – pomorskim złożono 43 wnioski, z czego po weryfikacji Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zakwalifikowało do dalszego etapu konkursu 12 projektów. Z naszego województwa, MSWiA wybrało w ramach dofinansowania 8 zadań, w tym jedno zgłoszone przez Starostwo Powiatowe w Toruniu i Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, tj. „Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych na ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym na drodze powiatowej nr 2010C”. Dofinansowanie pozyskane na tę inwestycję to 95 tys. zł.

W ramach programu określono wiele priorytetowych działań związanych m.in. z budową/modernizacją/doposażeniem przejść dla pieszych i zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych oraz działań związanych z obszarem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, edukacji o bezpieczeństwie, w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego czy szkodliwości substancji psychoaktywnych. Celem szczegółowym dla naszego projektu było wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Przejście dla pieszych wskazane do modernizacji znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 2010C w miejscowości Lubicz Dolny ul. Dworcowa, w km 9+280. Droga ta charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu, a przejście znajduje się blisko obiektów generujących ruch, takich jak przedszkole, sklep oraz osiedle bloków wielorodzinnych (TBS) . Konieczność poprawy bezpieczeństwa na ul. Dworcowej była wielokrotnie poruszana podczas spotkań władz powiatu z mieszkańcami i przedstawicielami gminy Lubicz, dlatego realizacja tego przedsięwzięcia jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. 

Wybudowane zostanie wyniesione przejście dla pieszych, zamontowane zostaną lampy doświetlające oraz aktywne oznakowanie. Umieszczenie płytowego progu zwalniającego stanowiącego wyniesione przejście dla pieszych spowoduje zmniejszenie prędkości pojazdów i podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności niechronionych uczestników czyli pieszych.

drukuj (Powiat Toruński z dofinansowaniem do budowy przejścia dla pieszych w Lubiczu Dolnym)

  • autor: Iwona Szczepańska/PZD
  • zrzut ekranu google
  • mapka poglądowa

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.