Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • 2023-12-01 Podpisanie umowy na chodnik (15)

Budujemy chodniki – poprawiamy bezpieczeństwo pieszych

Zakończono żmudny proces wyboru wykonawcy na budowę trzech nowych chodników w ciągu różnych dróg powiatowych. Po przeprowadzonych negocjacjach z potencjalnymi wykonawcami został wybrany ten jeden. 1 grudnia 2023 r. dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w ToruniuAdam Orłowski i Przemysław Barczyński z TRANSBRUK Barczyńscy sp. z o. o. z Pigży, podpisali umowę na realizację zadań polegających na budowie chodników w ciągu trzech toruńskich dróg powiatowych. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Marek Olszewski Starosta Toruński, Michał Ramlau Wicestarosta i Janusz Kononiuk członek Zarządu Powiatu.

Place budowy przy drogach powiatowych tj. nr 2028C Zakrzewko - Tylice, 2036C Krobia – Mierzynek – Młyniec II i 2123C Sitno – Działyń – Mazowsze – Czernikowo zostaną przekazane wykonawcy jeszcze w tym roku, a zakończenie ich budowy zaplanowano w II kwartale przyszłego roku. 

W ciągu DP2028C wykonawca wybuduje chodnik w m. Zakrzewko gm. Łysomice. Prace będą prowadzone na odcinku o długości 250 m. Chodnik zostanie wykonany z betonowej kostki brukowej o szerokości 2m. Zaplanowano również wykonanie zjazdów i dojść do istniejących bram i furtek. Wszystkie urządzenia infrastruktury podziemnej zlokalizowane wzdłuż chodnika będą wyregulowane do poziomu nowych nawierzchni chodnika i zjazdów. 

Podobne roboty będą prowadzone przy pozostałych drogach. Przy DP2036C pomiędzy Krobią a Mierzynkiem w gm. Lubicz, powstanie chodnik po lewej stronie jezdni na odcinku o długości 580 m i szerokości 2 m. Natomiast pomiędzy miejscowościami Mazowsze i Kijaszkowo gm. Czernikowo, zostanie wybudowany chodnik wzdłuż DP2132C w km od 7+920 do km 8+950, co stanowi odcinek o długości ponad 1 km. Chodnik zaprojektowano od skrzyżowania z drogą gminną w Kijaszkowie, w kierunku Mazowsza. Stanowić on będzie połączenie z istniejącymi już chodnikami. W ramach tego zadania konieczne będzie umocnienie istniejących skarp, profilowanie rowów biegnących w pasie drogowym i wykonanie nasypu umożliwiającego budowę chodnika o szerokości 2 m. Wykonane zostanie przejście dla pieszych.

Celem realizacji zadań w zakresie budowy chodników jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa pieszych, ponieważ są oni najmniej chronionymi uczestnikami ruchu. Dzięki takim przedsięwzięciom piesi nie muszą korzystać jedynie z poboczy a komfort ich przemieszczania staje się lepszy i bezpieczniejszy. Warto podkreślić, że na budowie nowych chodników w naszym powiecie korzystają nie tylko piesi ale wszyscy użytkownicy ruchu drogowego.

Na realizację całego zadania udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w wysokości 2 189 043 zł. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane przez Powiat Toruński oraz Gminy: Łysomice, Lubicz i Czernikowo.

Warto wiedzieć:
Budowa chodnika przy DP2028C
realizacja: do 30.04.2024 r.
wartość robót: 327 861 zł
wykonawca: Transbruk Barczyńscy
dofinansowanie: 271 824 zł

Budowa chodnika przy DP2036C
realizacja: do 31.05.2024 r.
wartość robót: 398 716 zł
wykonawca: Transbruk Barczyńscy
dofinansowanie: 324 873 zł

Budowa chodnika przy DP2132C
realizacja: do 30.06.2024 r.
wartość robót: 2 219 524 zł
wykonawca: Transbruk Barczyńscy
dofinansowanie: 1 592 343 zł

Fot: Marzena Masłowska

drukuj (Budujemy chodniki – poprawiamy bezpieczeństwo pieszych)

  • autor: Iwona Szczepańska/PZD

Galeria zdjęć

  • 2023-12-01 Podpisanie umowy na chodnik (3)
  • 2023-12-01 Podpisanie umowy na chodnik (9)
  • 2023-12-01 Podpisanie umowy na chodnik (13)
  • 2023-12-01 Podpisanie umowy na chodnik (14)
  • 2023-12-01 Podpisanie umowy na chodnik (15)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.