Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • mof_torunia_mapa_wszystkich_obszarow_w_wojewodztwie_www

Konsultacje w ramach MOF Torunia

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentu „Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia”.  Wykonawca dokumentu, firma Energy bundle, zaprasza wszystkich zainteresowanych na I oraz II konsultacje społeczne, połączone z konsultacjami przedstawicieli samorządów z obszaru MOF Torunia.

Spotkania odbędą się w dniu 5 października 2022 r. w godzinach 10:00-11:00 oraz 15:30-17:00. Konsultacje odbędą się w formie online za pomocą platformy Microsoft Teams.

Poniżej znajdziecie Państwo odnośniki internetowe do ww. spotkań:

I spotkanie 5 października 2022 r. godz. 10:00-11:00. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFmODZiNDctODk4OC00NWFlLWJlYzgtYmYwNjBiMGIxYmVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b1faf08-e205-4f38-a763-9deb7a51d5e2%22%2c%22Oid%22%3a%22656f787d-a882-47f0-a60c-255852f42228%22%7d

II spotkanie 5 października 2022 r. godz. 15:30- 17:00. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJlYmQzNmYtZmFkMS00YTI0LTljNGQtYjc5MmZjZGE2ZWIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b1faf08-e205-4f38-a763-9deb7a51d5e2%22%2c%22Oid%22%3a%22656f787d-a882-47f0-a60c-255852f42228%22%7d

Konsultacje poprowadzi wykonawca dokumentu firma Energy bundle. 

drukuj (Konsultacje w ramach MOF Torunia)

  • autor: Tomasz Kruszyński/WRiPE

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.