Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • biskupice-wymyslowo-warszewice-1024x768

Powiatowy Zarząd Dróg - podsumowanie 2021

Nowe drogi rowerowe, przebudowane i wyremontowane drogi powiatowe, a także całoroczne bieżące utrzymanie dróg na terenie Powiatu Toruńskiego to działania realizowane w 2021 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. W mijającym roku przebudowano i wyremontowano ponad 9 km dróg powiatowych i wybudowano prawie 9 km nowych odcinków dróg rowerowych. Na realizację inwestycji wydano ponad 12,5 mln zł. Wiele z nich było realizowanych przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 czy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mówiąc o finansowaniu inwestycji, nie można pominąć własnego wkładu finansowego Powiatu Toruńskiego oraz współfinansowania przez Gminy.

W ramach bieżącego utrzymania prowadzono prace związane z naprawami nawierzchni dróg powiatowych, chodników oraz innych elementów infrastruktury drogowej, w tym: przepustów, rowów przydrożnych czy wyrw w poboczach. Prowadzono prace porządkowe choćby takie, jak pozimowe sprzątanie pasów drogowych i ścieżek rowerowych. Cały rok dbano o bezpieczeństwo użytkowników dróg, kierowców, pieszych i rowerzystów. Montowano znaki pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odnawiano oznakowanie poziome.

W nachodzącym roku tj. 2022 zaplanowano realizację kolejnych inwestycji drogowych. Będą rozbudowywane, przebudowywane i remontowane kolejne drogi powiatowe oraz powstaną nowe odcinki dróg rowerowych. Zostaną zlecone do opracowania dokumentacje projektowo- kosztorysowe, aby w każdym następnym roku można było przystąpić do realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych.

 

Najważniejsze inwestycje jakie zostały zrealizowane w 2021 roku:

Budowa drogi rowerowej Rogówko – Jedwabno – Lubicz Dolny

Wybudowano odcinek drogi rowerowej o długości 4,23 km i szerokości od 2,0 m-3,5 m.

Wartości robót wyniosła 2 781 963,32 zł.

Zadanie zrealizowane zostało przy dofinansowaniu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K-P na lata 2014-2020 i współfinansowaniu Powiatu Toruńskiego oraz Gminy Lubicz.

 

Budowa drogi rowerowej Browina – Grzywna – Kuczwały – Sławkowo

Wybudowano odcinek drogi rowerowej o długości4,22 km i szerokości 2,0 m.

Wartości robót wyniosła3 090 197,07 zł.

Zadanie zrealizowane zostało przy dofinansowaniu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K-P na lata 2014-2020 i współfinansowaniu Powiatu Toruńskiego oraz Gminy Chełmża.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2017C Biskupice – Wymysłowo - Warszewice

Przebudowano drogę na odcinku o długości 0,996 km i szerokości 5,5 m.

Wartość robót wyniosła 590 207,21 zł. 

Zadanie zrealizowane zostało przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i współfinansowaniu Powiatu Toruńskiego oraz Gminy Łubianka.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto

Przebudowano drogę na odcinku o długości 1,449 km i szerokości 5,5 m.

Wartość robót wyniosła 1 722 912,98 zł.

Zadanie zrealizowane zostało przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i współfinansowaniu Powiatu Toruńskiego oraz Gminy Łubianka.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec

Przebudowano drogę na odcinku o długości 2,050 km oraz wykonano remont odcinka o długości 1 km i szerokości 5,5 m.

Wartość robót wyniosła 2 170 494,73 zł. 

Zadanie zrealizowane zostało ze środków finansowych Powiatu Toruńskiego i Gminy Obrowo.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C ul. Słowackiego w Czernikowie polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Przebudowano drogę na odcinku o długości 0,495 km.

Wartość robót wyniosła 638 000 zł.

Zadanie zrealizowane zostało przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i współfinansowaniu Powiatu Toruńskiego oraz Gminy Czernikowo.

 

Remont drogi powiatowej nr 2025C Mała Grzywna - Mirakowo

Przeprowadzono remont drogi powiatowej nr 2025C w km od 4+060 do 4+860 na odcinku o długości 0,800 km i szerokości 5,5 m.

Wartość robót wyniosła 530 527,29 zł.

Zadanie zrealizowane zostało ze środków finansowych Powiatu Toruńskiego.

 

Remont drogi powiatowej nr 2036C Krobia – Mierzynek – Młyniec II

Przeprowadzono remont drogi powiatowej nr 2036Cna odcinku o długości 2,4 km i szerokości 5,5 m.

Wartość robót wyniosła 1 028 279,39 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków finansowych Powiatu Toruńskiego.

Zdjęcia stanowią dokumentację fotograficzną Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu

drukuj (Powiatowy Zarząd Dróg - podsumowanie 2021)

  • autor: Iwona Szczepańska/PZD
  • biskupice-wymyslowo-warszewice-1024x768
  • browina-grzywna-kuczwaly-slawkowo-1024x768
  • droga-1024x576
  • krobia-mierzynek-mlyniec-II
  • lubianka-zamek-bierzglowski
  • mala-grzywna-mirakowo
  • ul-slowackiego-czernikowo
  • zebowo-zebowiec-1024x768

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.