Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Wizja lokalna na budowanych drogach rowerowych

Korzystając ze sprzyjającej pogody Starosta Toruński Marek Olszewski wybrał się dzisiaj w teren aby sprawdzić jak postępują prace budowlane na powiatowych drogach rowerowych. Starosta wizytował na dwóch inwestycjach.

Pierwsza to droga rowerowa Rogówko - Jedwabno - Lubicz Dolny. Zakres inwestycji obejmuje tu ponad czterokilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 2010C od końca miejscowości Rogówko (nie objętej inwestycją, na całym jej terenie funkcjonuje chodnik) do skrzyżowania z drogą krajową w Lubiczu Dolnym. W okresie zimowym (przestrzegając ochronnych okresów lęgowych) przeprowadzono wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Obecnie w trakcie realizacji jest usuwanie kolizji teletechnicznych, prowadzone są prace ziemne (przede wszystkim na odcinku Rogówko – Jedwabno), na które składa się zebranie humusu, formowanie nasypów, ponadto ustawiane są obrzeża i układana jest stabilizacja. Przewidziany w umowie termin zakończenia robót to połowa listopada 2021.

Drugi wizytowany dziś odcinek to droga rowerowa Browina - Grzywna - Kuczwały – Sławkowo. Tutaj zakres inwestycji obejmuje łącznie ponad czterokilometrowy odcinek: drogi powiatowej nr 2026C od skrzyżowania przy parku w Browinie do skrzyżowania z DK91 oraz odcinek od Grzywny (wyłączając wybudowane fragmenty) do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Sławkowie. W okresie zimowym (przestrzegając ochronnych okresów lęgowych) przeprowadzono wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz wyfrezowano karpiny. Obecnie prace koncentrują się na odcinku Grzywna - Kuczwały, gdzie zebrany jest humus, ustawiane są obrzeża i układana stabilizacja. Przewidziany w umowie termin zakończenia robót to połowa listopada 2021.

Inwestycje współfinansowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, środków Powiatu Toruńskiego oraz środków gmin partnerskich, odpowiednio Gminy Lubicz oraz Gminy Chełmża.

drukuj (Wizja lokalna na budowanych drogach rowerowych)

Rogówko - Jedwabno - Lubicz Dolny

  • 2021-04-22 Lubicz Dolny - Rogówko (1)
  • 2021-04-22 Lubicz Dolny - Rogówko (2)
  • 2021-04-22 Lubicz Dolny - Rogówko (5)
  • 2021-04-22 Lubicz Dolny - Rogówko (6)

Browina - Grzywna - Kuczwały – Sławkowo

  • 2021-04-22 Kuczwały (1)
  • 2021-04-22 Kuczwały (2)
  • 2021-04-22 Kuczwały (10)
  • 2021-04-22 Kuczwały (15)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.