Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • mapa

Sieć Centrów Zdrowia Psychicznego w naszym regionie

Sieć Centrów Zdrowia Psychicznego, to przejaw środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej - świeżego podejścia w psychiatrii gwarantującego osobom chorym psychicznie równy dostęp do opieki, jak również kompleksowe zajęcie się problemem zdrowotnym pacjenta.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi szybkiej i kompleksowej opieki psychologiczno-psychiatrycznej oraz zmniejszenie nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym rozwoju Centrów Zdrowia Psychicznego oraz placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Centrum Zdrowia Psychicznego udzieli pomocy:

czynnej – leczenie i wsparcie osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, które wymagają zapewnienia ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej, aktywnego podtrzymywania kontaktu i wyprzedzającego rozwiązywania problemów;

długoterminowej – leczenie stacjonarne na oddziale (opieka całodobowa);

krótkoterminowej – osobom z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi;

doraźnej – osobom w stanach nagłych i przypadkach pilnych (nagłe, nieprzewidziane pogorszenie stanu zdrowia, wymagające podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych, leczniczych);

konsultacyjnej.

Kto może skorzystać? Osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne, członkowie rodzin, a także bliscy i znajomi pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Link do uchwały: https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-32138820-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-18-sierpnia-2020-r-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-siec-centrow-zdrowia-psychicznego-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/

MAPA: opracowanie własne Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

drukuj (Sieć Centrów Zdrowia Psychicznego w naszym regionie)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.