Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu utrzymuje ciągłość funkcjonowania, jednakże mając na uwadze wprowadzony stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza zmiany organizacyjne.

Od 11 maja br. zostaje wznowiona bezpośrednia obsługa interesanta w siedzibie Zespołu, przy ul. Towarowej 4-6 z zachowaniem reżimu sanitarnego tj. obowiązkowe maseczki, rękawiczki i dezynfekcja rąk po wejściu do pomieszczenia. W pomieszczeniu będzie mogła przebywać 1 osoba z opiekunem. Wejście do Zespołu wyłącznie od ul. Towarowej (nie będzie wejścia od strony holu Starostwa Powiatowego).

Jednakże mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne zarówno interesantów jak i pracowników – składanie wcześniej wypełnionych wniosków możliwe jest także za pośrednictwem poczty polskiej. Wszelkich informacji na temat składania wniosków, pomocy przy ich wypełnianiu, terminów ważności orzeczeń, legitymacji czy kart parkingowych udzielają pracownicy Zespołu pod numerem telefonu 56/662-87-62, 662-87-63, 662-87-64.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które tracą ważność, podlegają nowym regulacjom wprowadzonym ustawą z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Regulacje te wydłużają okres ważności wydanych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz ważności kart parkingowych – z zachowaniem swoich uprawnień do 60 dni po zakończeniu stanu epidemicznego, nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Ponadto mocą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r. poz. 534) w przypadku, gdy dokumentacja medyczna jest wystarczająca, rozpoznawanie sprawy i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności odbywa się bez konieczności uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2020 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020, poz. 374 ) możliwe jest:

  1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie karty parkingowej (bez realizacji wymogu własnoręcznego podpisu w obecności przewodniczącego bądź pracownika administracyjnego w siedzibie zespołu).
  2. doręczanie kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności – listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez o operatora pocztowego, po uzyskaniu zgody osób zainteresowanych (telefonicznej lub pisemnej deklaracji osoby niepełnosprawnej).

Uwaga:

1 . Do każdego wniosku składanego korespondencyjnie, należy dołączyć:

w przypadku karty parkingowej :

  • dowód dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł,
  • kserokopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  • aktualne zdjęcie (odzwierciedlające aktualny wizerunek ),
  • kserokopie dowodu osobistego (celem potwierdzenia tożsamości).

w przypadku legitymacji :

  • kserokopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  • aktualne zdjęcie (odzwierciedlające aktualny wizerunek),
  • kserokopię dowodu osobistego (celem potwierdzenia tożsamości).

2.  Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przesłanie korespondencyjne w/w dokumentów proszę o poinformowanie o tym fakcie pracowników Zespołu telefonicznie : 56/662-87-62, 662-87-63, 662-87-64 lub listownie, na adres Zespołu.

drukuj (Zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.