Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Powiat-Toruński-logo-pion (2)

Doroczne nagrody w dziedzinie kultury – zgłoszenia kandydatów

W tym roku po raz pierwszy określone podmioty będą mogły zgłaszać kandydatów do Nagrody Zarządu Powiatu Toruńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zgłoszeń można dokonywać do 25 lutego.


Kandydatem do Nagrody Zarządu Powiatu Toruńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury może być osoba fizyczna lub prawna z terenu powiatu toruńskiego ziemskiego lub działająca na jego rzecz za osiągnięcia w minionym roku kalendarzowym lub na podstawie całokształtu działalności.


Nagrody Zarządu Powiatu Toruńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  mogą być przyznane w pięciu kategoriach:
1.  upowszechnianie kultury;
2. twórczość artystyczna;
3. rozwój i promocja czytelnictwa;
4. kultywowanie kultury ludowej;
5. ochrona dziedzictwa materialnego.


Zarząd Powiatu Toruńskiego może przyznać Nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek:
- instytucji kultury z terenu powiatu toruńskiego ziemskiego,
-organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury na terenie powiatu toruńskiego ziemskiego,
- organów administracji samorządowej z terenu powiatu toruńskiego ziemskiego,
- Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagród Zarządu Powiatu Toruńskiego określa regulamin wprowadzony Uchwałą Nr XXXVI/227/2022 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 marca 2022 r.


Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 25 lutego 2023 r. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Toruniu.


W ubiegłym roku Zarząd Powiatu Toruńskiego po raz pierwszy (z własnej inicjatywy) przyznał Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kategorii rozwój i promocja czytelnictwa dla Mirosławy Lechniak i Grażyny Jurkiewicz oraz w kategorii kultywowanie kultury ludowej Zespołowi ,,Polskie Kwiaty” działającemu przy Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. 


Ewentualne pytania związane ze zgłaszaniem kandydatów proszę kierować pod nr tel.  56 662 88 47.

  • autor: Lidia Zwierowicz

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.