Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Ogłoszenie Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznego wsparcia.

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży mieści się na Osiedlu Jana Pawła II przy ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7.
W skład Zespołu Szkół w nowym roku szkolnym wchodzić będą: Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna, Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 2 (kształcenie w zawodzie: kucharz, cukiernik, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy, Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

Naszymi uczniami są dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami. Oferujemy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej, zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz punkt przedszkolny z grupą dzieci z autyzmem.

Kadra pedagogiczna to wykwalifikowani oligofrenopedagodzy, tyflopedagog, surdopedagog. Dodatkowe zajęcia rewalidacyjne prowadzą specjaliści: terapeuci pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, logopedzi, socjoterapeuci, doradca zawodowy, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej, terapeuci integracji sensorycznej, dogoterapeuta.

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje specjalistycznego wsparcia, pomocy, edukacji, chętnie powitamy je w gronie naszych uczniów.

Kontakt: ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży
Ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 7
Tel. 56 675 56 80
www.zsschelmza.edupage.org

drukuj (Ogłoszenie Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.