Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Uczestnicy 5.posiedzenia Rady Pożytku

27 miesięcy działalności Rady Pożytku – podsumowanie

Po raz 5. zebrała się Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, która powołana została w grudniu 2021 r. Spotkanie to było m.in. doskonałą okazją to podsumowania dotychczasowej działalności. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli: Marek Olszewski – Starosta Toruński oraz Michał Ramlau – Wicestarosta Toruński. 

Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów. Jednakże to od stopnia zaangażowania członków Rady i jakości współpracy z samorządem zależą jej kompetencje i zasięg działania. Może on być dużo szerszy niż ten opisany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i w przypadku Rady Działalności Pożytku Publicznego funkcjonującej w Powiecie Toruńskim taki właśnie jest.

Członkowie Rady Pożytku do tej pory obradowali czterokrotnie, a jedno z tych spotkań miało charakter wizyty studyjnej i odbyło się w siedzibie Fundacji „Leśna Droga” w Gutowie, gm. Zławieś Wielka. Poza spotkaniami merytorycznymi członkowie Rady corocznie włączają w ocenę wniosków złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, jak również czynnie uczestniczą w posiedzeniach komisji konkursowej dokonującej wyboru Sołtysa czy też Społecznika Roku, a także zasiadają w komisji opiniującej przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej (…).

Przewodnicząca Powiatowej Rady Pożytku dwukrotnie kierowała także pracami komisji konkursowej oceniającej stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich w konkursie na „Najładniejsze stoisko KGW” biorące udział w Powiatowo-Gminnym Festiwalu Smaku w Łubiance i w Kamionkach Małych. Łącznie członkowie Rady zasiadali w 11 komisjach. Dwukrotnie brali również udział w Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych, a także byli organizatorami szkolenia oraz udzielali bezpłatnych konsultacji w zakresie pisania wniosków umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie. Ponadto czterokrotnie konsultowali dokumenty opracowane przez Zarząd Powiatu Toruńskiego przed przyjęciem ich przez Radę Powiatu. 

Nadmienić należy także, iż Pani Barbara Mońko-Juraszek – Przewodnicząca Powiatowej Rady Pożytku Publicznego jest przedstawicielem organizacji pozarządowych powiatu toruńskiego w Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącej.

Starosta Toruński Marek Olszewski – po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, które przedstawiła Przewodnicząca Rady, a które poparte zostało bogatą w zdjęcia prezentacją multimedialną, wyraził swoje uznanie za ogrom pracy, którą członkowie Rady Pożytku wykonali w mijającym okresie. W imieniu Zarządu Powiatu Toruńskiego podziękował członkom Rady za ich trud, zaangażowanie i dyspozycyjność.   

 

Dla przypomnienia:

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 12 członków, po 2 przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Toruńskiego oraz 8 przedstawicieli organizacji pozarządowej. 

Skład Rady Pożytku na lata 2021-2024 przedstawia się następujaco:

1. Danuta Kwiatkowska – przedstawiciel Rady Powiatu Toruńskiego,
2. Andrzej Siemianowski – przedstawiciel Rady Powiatu Toruńskiego,
3. Kazimierz Kaczmarek – przedstawiciel Zarządu Powiatu Toruńskiego,
4. Andrzej Pabian – przedstawiciel Zarządu Powiatu Toruńskiego,
5. Andrejus Sivickis – reprezentant Czernikowskiego Stowarzyszenia na  Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu "Czyż-Nie" – jako przedstawiciel organizacji pozarządowej z gminy Czernikowo,
6. Barbara Mońko-Juraszek – reprezentantka Fundacji „Trybik” – jako przedstawicielka organizacji pozarządowej z gminy Lubicz,
7. Anna Kruszyk – reprezentantka Fundacji „Akademia Rozwoju Anny Kruszyk” – jako przedstawicielka organizacji pozarządowej z gminy Łubianka,
8. Radosław Kowalski – reprezentant „Stowarzyszenia 553” – jako przedstawiciel organizacji pozarządowej z gminy Łubianka,
9. Genowefa Krzemińska – reprezentantka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora – Klub Seniora „Leśna Kraina” – jako przedstawicielka organizacji pozarządowej z gminy Wielka Nieszawka, 
10. Katarzyna Leszczyńska – reprezentantka Stowarzyszenia Miłośników Gminy Wielka Nieszawka „Przyjazna Gmina” – jako przedstawicielka organizacji pozarządowej z gminy Wielka Nieszawka,
11. Adam Lubiński – reprezentant Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” – jako przedstawiciel organizacji pozarządowej z gminy Zławieś Wielka,
12. Maria Moulis – reprezentantka Fundacji „Leśna Droga” – jako przedstawicielka organizacji pozarządowej z gminy Zławieś Wielka.

Prezydium Rady Pożytku tworzą:
1) Barbara Mońko-Juraszek – Przewodnicząca 
2) Maria Moulis – Wiceprzewodnicząca 
3) Andrzej Pabian –Sekretarz .

Kadencja Rady trwa 3 lata. 

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego na nową kadencję planowane są w IV kwartale br.

drukuj (27 miesięcy działalności Rady Pożytku – podsumowanie)

  • autor: Joanna Rybitwa
  • Uczestnicy 5. Posiedzenia Rady Pożytku (7)
  • Uczestnicy 5. Posiedzenia Rady Pożytku (9)
  • Uczestnicy 5. Posiedzenia Rady Pożytku (2)
  • Uczestnicy 5. Posiedzenia Rady Pożytku (4)
  • Uczestnicy 5. Posiedzenia Rady Pożytku (1)
  • Uczestnicy 5. Posiedzenia Rady Pożytku (5)
  • Uczestnicy 5. Posiedzenia Rady Pożytku (8)
  • Uczestnicy 5. Posiedzenia Rady Pożytku (6)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.