Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) są częścią tzw. społeczeństwa obywatelskiego.

W preambule ustawy Prawo o stowarzyszeniach stwierdza się, że wszyscy mamy możliwość równego, bez względu na przekonania, czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań.

W powiecie toruńskim funkcjonuje szereg organizacji pozarządowych, które ze względu na typ działalności można podzielić na następujące kategorie:

  1. Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną - posiadają osobowość prawną i podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Stowarzyszenia zwykłe - są uproszczoną formą stowarzyszenia, nie podlegają rejestracji w Sądzie, rejestrowane są w ewidencji Starosty.
  3. Fundacje - posiadają osobowość prawną i podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
  4. Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) - są również stowarzyszeniami posiadającymi osobowość prawną, zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  5. Uczniowskie Kluby Sportowe (UKS) – są specjalnym rodzajem stowarzyszenia, bowiem do UKS stosuje się przepisy ustawy o sporcie oraz prawa o stowarzyszeniach z wyłączeniem przepisów dot. rejestracji.
  6. Kluby sportowe działające w formule stowarzyszeniowej - których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Klub sportowy działa jako osoba prawna.

Nowe obowiązki fundacji i stowarzyszeń
Realizując zapisy wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Starosta Toruński informuje o nowych obowiązkach jakie na stowarzyszenia i fundacje nakłada w/w ustawa. Jako organ nadzorujący Starosta Toruński zwraca się o przekazywanie każdorazowo informacji o przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartości 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.