Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Szpital Powiatowy w Chełmży

Modernizacja szpitala powiatowego w Chełmży

Bardzo istotną dla powiatu kwestią jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczonych na odpowiednim poziomie usług medycznych. Dotyczy to zarówno umiejętności personelu medycznego, jak i nowoczesnego sprzętu oraz infrastruktury. Dlatego wszyscy z ogromną radością przyjęli informację o przyznaniu w 2005 roku spółce Szpital Powiatowy z o.o., w której 80% udziałów posiada powiat toruński, dofinansowania na realizację projektu „Podniesienie standardu usług medycznych przez rozbudowę i doposażenie obiektów szpitala w Chełmży”.

Pomimo zastosowania pionierskiego w kraju rozwiązania, jakim było oddłużenie i sprywatyzowanie chełmżyńskiej placówki, jej sytuacja wciąż budziła wiele obaw. Generowane środki nie były bowiem wystarczające dla pokrycia inwestycji niezbędnych do spełnienia ministerialnych wymogów warunkujących jego dalszą działalność i obecność na lokalnym rynku usług medycznych.
Ze względu na swój bardzo szeroki zakres, projekt rozbudowy szpitala został rozłożony na lata 2003-2005 i podzielony na dwa etapy. Pierwszy, duży etap modernizacji zrealizowano ze środków własnych, ale już budowa bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii, sterylizatorni, windy oraz zakup specjalistycznych urządzeń, przekraczały możliwości finansowe zarówno spółki, jak i powiatu.
Dzięki unijnym środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz pieniądzom z budżetu państwa, udało się dla wartego 3.700.000 PLN. projektu uzyskać aż 85% dofinansowania.

O tym, że są to pieniądze dobrze wydatkowane i że trafiły we właściwe ręce – placówki naprawdę dbającej o zdrowie i komfort swoich pacjentów, świadczy najlepiej fakt przyznania jej w grudniu 2006 trzeciej nagrody w ramach ogólnopolskiej akcji „Rodzić po ludzku”.
Trudno jest przecenić rolę szpitala dla zdrowia nie tylko mieszkańców Chełmży i okolic, ale i odleglejszych terenów. Pacjenci przyjeżdżają tu ze znacznie oddalonych i większych ośrodków, takich jak Grudziądz, Bydgoszcz czy Toruń.
Duże znaczenie ma również fakt, iż szpital prowadzi jedyny oddział ratunkowy na całym obszarze pomiędzy Toruniem a Świeciem, a jego położenie blisko drogi krajowej nr 1 powoduje, że trafia tu duża ilość osób poszkodowanych w wypadkach na tej bardzo kolizyjnej trasie. Tym bardziej, przeprowadzenie sfinansowanej z unijnych pieniędzy przebudowy, było ważną i bardzo potrzebną inwestycją.

  • Szpital Powiatowy w Chełmży
    Szpital Powiatowy w Chełmży
  • Szpital Powiatowy w Chełmży
    Szpital Powiatowy w Chełmży

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.