Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

KIEROWANIE NIELETNICH DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII

Podstawa prawna: art. 127 ust 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  • wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o skierowanie dziecka do młodzieżowego ośrodka socjoterapii,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym – wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim – o ile uczeń takie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej posiada,
  • klauzula informacyjna.

Przed złożeniem wniosku rodzice (prawni opiekunowie) powinni uzyskać potwierdzenie możliwości przyjęcia dziecka w wybranym ośrodku (czy placówka posiada wolne miejsca).

wniosek o skierowanie nieletniego do młodzieżowego ośrodka socjoterapii

KIEROWANIE NIELETNICH DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH

Podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969). oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011 r. Nr 296; poz. 1755).

Rekrutacja:

Wyłącznie na podstawie postanowienia Sądu o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

 

KIEROWANIE NIELETNICH DO SZKÓŁ SPECJALNYCH

Podstawa prawna: art. 127 ust. 13-15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, poz. 730 i poz. 761.)

Wymagane dokumenty:

  • wniosek ze szkoły do której ma być skierowane dziecko, w przypadku gdy szkoła nie dysponuje własnym wnioskiem można pobrać wzór ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Toruniu
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

wzór wniosku o skierowanie do szkoły specjalnej - w przypadku gdy szkoła nie posiada własnego wniosku

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.