Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • stypendia

Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2023/2024

Przypominamy, że do 15 lipca można składać wnioski o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Stypendium może otrzymać uczeń szkoły ponadpodstawowej, będący mieszkańcem powiatu toruńskiego (miasto Toruń stanowi odrębny powiat) oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym, czyli: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Stypendium otrzymuje się po spełnieniu łącznie następujących kryteriów:

- średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,85,

- co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,

- co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie,

- brak ocen dopuszczających.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez szkołę za zgodność z oryginałem

 lub

  1. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów (Uwaga! Dotyczy tylko dla osób, które z powodu praktyk zawodowych nie otrzymały jeszcze świadectwa).

 

Poniżej załączamy wniosek. Bardzo prosimy o wypełnienie go na komputerze, gdyż zdarzają się mało czytelne wnioski.

drukuj (Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2023/2024)

  • autor: Brygida Bogdanowicz-Kopeć

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.