Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Stypendia Starosty Toruńskiego

Uwaga! Zmiana wniosku o stypendium na rok szkolny 2021/2022

Zbliża się termin składania wniosków o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Informujemy, że wniosek uległ zmianie (załączony poniżej).

Stypendium może otrzymać uczeń po ukończeniu pierwszej klasy ww. szkół będący mieszkańcem powiatu toruńskiego (miasto Toruń stanowi odrębny powiat) oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której powiat toruński jest organem prowadzącym, tj. uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 

Stypendium otrzymuje się po spełnieniu łącznie następujących kryteriów:
- średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,85;
- co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania;
- co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie;
- brak ocen dopuszczających.

Do wniosku należy dołączyć:
1.  kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez szkołę za zgodność z oryginałem
 lub 
2. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów,

3. oświadczenie PIT 2A (przepisy podatkowe) 

Wniosek należy złożyć w terminie do 15 lipca. Poniżej regulamin, nowy wniosek oraz PIT 2A.

drukuj (Uwaga! Zmiana wniosku o stypendium na rok szkolny 2021/2022)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.