Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • stypendia

Stypendium na rok szkolny 2020/2021

15 lipca upływa termin składania wniosków o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Stypendium może otrzymać uczeń po ukończeniu co najmniej pierwszej klasy ww. szkół będący mieszkańcem powiatu toruńskiego ziemskiego (bez gminy Miasto Toruń) oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym, czyli ZS CKU w Gronowie i ZS Ponadpodstawowych w Chełmży.

Stypendium otrzymuje się po spełnieniu łącznie następujących kryteriów:

- średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,85,

- co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,

- co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie,

- brak ocen dopuszczających.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów lub kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez szkołę za zgodność z oryginałem oraz klauzulę informacyjną.

Poniżej regulamin, wniosek i klauzula informacyjna do pobrania.

drukuj (Stypendium na rok szkolny 2020/2021)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.