Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Nowy ciągnik (2)

Pierwsze maszyny dostarczone!

Pracownia agrotroniki w Zespole Szkół CKU w Gronowie wzbogaciła się o nowe maszyny! Nowoczesny ciągnik rolniczy wyposażony w komponenty agrotroniczne John Deere 6R 145 wraz ze stacją RTK John Deere o wartości 651 900,00 zł oraz rozsiewacz do nawozu Kverneland Geospred TL 1500 o wartości 107 010,00 zł dostarczyła firma Agro-Sieć Maszyny Sp. z o.o. z Chełmna, największy dealer marki John Deere w Polsce.

Sprzęt został już uruchomiony odbyło się szkolenie personelu i jazdy testowe dzięki czemu od nowego roku szkolnego uczniowie będą mieli okazję pracować ze sprzętem najwyższej jakości. Firma Agro-Sieć dostarczyła także oprogramowanie John Deere Operation Centre JDLINK, dokonano uruchomienia oprogramowania w pracowni oraz odbyło się szkolenie dla uczniów i nauczycieli. Oprogramowanie pozwala w pełni zdalnie zarządzać gospodarstwem rolnym oraz posiadanymi maszynami. Zakup został zrealizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3: Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Całkowita wartość projektu to ponad 3 200 000 zł, z czego 85% pochodzi z dofinansowania, a pozostałe 15% to wkład własny Powiatu Toruńskiego.

W wakacje planowane są kolejne dostawy, pojawi się Kombajn John Deere T550 oraz stanowiska symulacyjne: stanowisko diagnostyczne ISOBUS, stanowisko z symulatorem rozsiewacza ISOBUS, stanowisko symulacji pracy opryskiwacza ISOBUS, stanowisko symulacji automatycznego sterowania układem kierowniczym, zestaw „Cyfrowe magistrale w rolnictwie".

Fot. ZS, CKU Gronowo

drukuj (Pierwsze maszyny dostarczone!)

  • autor: Michał Rycharski
  • Nowy ciągnik (1)
  • Nowy ciągnik (2)
  • Nowy ciągnik (3)
  • Nowy ciągnik (4)
  • Agrotroniki tablica Logotypy

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.