Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • LOGO_ZIT_0_tcm29-213728

Zdalnie o ZIT

13 listopada 2020 r. Starosta Toruński Marek Olszewski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu ZIT. Spotkanie tym razem z oczywistych przyczyn zorganizowane zostało w trybie zdalnym. W trakcie spotkania w pierwszej kolejności omówiono zmiany w Strategii ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Dotyczą one głównie roszad na listach inwestycji zgłaszanych przez poszczególne miasta i gminy. W drugiej kolejności zajęto się drobnymi zmianami w tzw. Umowie powierzenia funkcji lidera ZIT Miastu Bydgoszcz przez pozostałe samorządy wchodzące w skład ZIT.

W ostatniej części spotkania Starosta Toruński Marek Olszewski podjął po raz kolejny kwestię przyszłości ZIT, jako najważniejszego w nadchodzących latach źródła środków unijnych dla gmin naszego Powiatu, jak i dla samego Starostwa. W trakcie dyskusji uznano za szczególnie pilne w tym kontekście przygotowanie wspólnie przez Miasto Toruń, Powiat Toruński oraz wszystkie gminy Powiatu tzw. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Torunia (Bydgoszcz będzie posiadała osobny Plan dla swojego obszaru metropolitalnego). To dokument pokazujący stan obecny i przyszłość systemów komunikacyjnych miasta i jego otoczenia: transport kołowy, szynowy, ścieżki rowerowe. Chodzi w nim o pokazanie możliwości integracji komunikacji miejskiej i podmiejskiej w bardziej wydajny, efektywny i przyjazny mieszkańcom i środowisku system. Mowa tu także o poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego, a także redukcji zanieczyszczeń i hałasu. Te cele Komisja Europejska stawia na pierwszym miejscu do zrealizowania w kolejnych latach w ramach polityki terytorialnej. Starostwa Olszewski zwrócił uwagę, że mimo utrudnień w funkcjonowaniu urzędów spowodowanych pandemią oraz trudności w realizacji badań niezbędnych do opracowania Planu (np. w tej chwili niemożliwe są badania natężenia ruchu drogowego…) trzeba niezwłocznie rozpoczynać prace nad tym dokumentem. On bowiem otworzy drogę do unijnych milionów w kolejnych latach.

drukuj (Zdalnie o ZIT)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.