Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Toruńskiego

Na podstawie art.19a ust 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r, poz. 1295 z późn zm.)


STAROSTA TORUŃSKI
ogłasza


konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi w sprawie projektu Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2030.

1. Przedmiot konsultacji:

Program Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2030.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

a) termin rozpoczęcia:   12 lutego 2021 r.
b) termin zakończenia:   26 lutego 2021 r.

3. Sposób przeprowadzenia konsultacji:

1) uwagi i opinie osób/podmiotów prosimy zgłaszać - na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - za pośrednictwem poczty elektronicznej do 26.02.2021 r do godz. 12:00 na adres: l.zwierowicz@powiattorunski.pl, lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego Toruniu, ul. Towarowa 4-6 do dnia 26 lutego 2021 r. (liczy się data wpływu pisma do urzędu).

2) Program Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2030 zamieszczono w BIP: www.bip.powiattorunski.pl w zakładce Ogłoszenia i komunikaty/Ogłoszenia pozostałe; na stronie internetowej www.powiattorunski.pl w zakładce Edukacja Kultura/Aktualności oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

3) odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Zespół do określenia celów, priorytetów i systemu realizacji Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021+.

 

Starosta Toruński

/-/ Marek Olszewski

drukuj (Ogłoszenie Starosty Toruńskiego)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.